Eredienst – zondag 17 december 2017 om 10.00 uur

 • -

Eredienst – zondag 17 december 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Prof. Dr. Edward van ’t Slot (Zwolle)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 24: 1,2,5
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 437: 1-3,5
 • Gebed om de Geest
 • Schriftlezingen:
  • Jesaja 21: 11-12 (NBV)
  • Lucas 1: 68-79 (NBV)
 • Zingen: Lied 749: 1,2
 • Adventsproject zondagsschool (Gegrepen door Gods liefde)
 • Zingen: Adventslied
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Prediking n.a.v. Lukas 1: 78
 • Zingen: Lied 158a: 1,3
 • Schriftlezing: Efeziërs 4: 17-32
 • Zingen: Lied 113: 1,2
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Lied 444: 1-4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel