Eredienst – zondag 14 januari 2018 om 10.00 uur

 • -

Eredienst – zondag 14 januari 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Gert Röben (Heerde)
Thema: Vreemd hé!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 84a: 1,2,3
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 119: 39,40
 • Wetslezing
 • Zingen: Evangelische liedbundel 351
 • Gebed
 • Schriftlezingen:
  • Hebr. 11: 8-16
  • 1 Petrus 2: 11-12
 • Kinderlied: Evangelische liedbundel 470: 1,2,3
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 801: 1,3,4,5,7
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecten
 • (staande) Zingen: Psalm 73: 10
 • (staande) Zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel