Eredienst – zondag 11 februari 2018 om 10.00 uur

 • -

Eredienst – zondag 11 februari 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. Johan Wegerif (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 31: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 31: 3
 • Verootmoedigingsgebed
 • Zingen: Lied 836: 1
 • Verkondiging van Gods genade
 • Zingen: Lied 836: 2
 • Vermaning/onderwijs
 • Zingen: Lied 836: 5
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1-3,9–15b
 • Zingen: Lied 350: 1,2,6
 • Schriftlezing: Marcus 1: 40-45
 • Zingen: Lied 534
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Lied 911: 1-3
 • Dankgebed en voorbeden
 • Dienst van de gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 422
 • (staande) Heenzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel