eredienst zondag 10 juni 2018 om 10 uur

 • 0

eredienst zondag 10 juni 2018 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Kandidaat Y.R.M Breemes
Thema:Een besef van zonde en van genade 

  • Orgelspel
  • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
  • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 103c ,1,3,5
  • Votum en groet
  • Zingen: Liedboek 2013 nr.130 ,1,2,en 4
  • Wetslezing: Exodus 20: 1-17 (NBV)
  • Zingen:Hemelhoog nr. 176: 1, 3, 4
  • Gebed
  • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
  • Schriftlezing: Psalm 130: 1-8 (NBV)
  • Zingen: liedboek 2013 nr.315 1,2 3,
  • Prediking͞
  • een besef van zonde en een besef van genade͟
  • Zingen: Hemelhoog nr. 298 :1,2,3,
  • Dienst der gebeden
  • Inzameling der gaven
  • Zingen: Liedboek 2013 nr. 755 ,1 en 2
  • Wegzending en zegen
  • (3x gezongen Amen)
  • Orgelspel>

   


Plaats een reactie