Avondmaalsdienst – zondag 28 januari 2018 om 10.00 uur

 • -

Avondmaalsdienst – zondag 28 januari 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Johan Wegerif (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Voorzang: Lied 283: 1-3
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 66: 1,2
 • Verootmoediging
 • Zingen: Lied 834: 1
 • Verkondiging van Gods genade
 • Zingen: Lied 834: 2
 • Onderwijs
 • Zingen: Lied 834: 3
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Deuteronomium 18: 15-20
 • Zingen: Psalm 111: 1
 • Schriftlezing: Marcus 1: 21-28
 • Zingen: Lied 519: 1,3
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Lied 422: 1
 • Viering heilig avondmaal (aan tafel zingen we na iedere viering een couplet uit Lied 381)
 • Dankgebed
 • Inzameling van de gaven
 • (staande) Slotlied: Lied 381: 6
 • (staande) Heenzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel