Ambsdragersbevestiging – Zondag 27 mei 2018 om 10.00uur

 • -

Ambsdragersbevestiging – Zondag 27 mei 2018 om 10.00uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger:DS Marcel Zijlstra (interim predikant

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Ogenblik voor stil gebed
 • Lied Liedboek, nr. 63: 1 en 2
 • Votum / Bemoediging en groet
 • Toelichting op het thema van de dienst
 • Zingen: Hemelhoog 336, Opwekking 123
 • Leefregel uit Mattheüs 22: 34-40
 • Zingen: Liedboek, nr. 320: 2 en 3
 • Gebed
 • moment kinderen – aansluitend gaan kinderen naar nevendienst
 • Schriftlezing: psalm 134 NBV
 • Zingen: Liedboek, nr. 705: 1 en 4
 • Preek
 • lied Opwekking 710
 • Gebed om zegen.
 • terrugtreden van ambtsdragers
 • Bevestiging van nieuwe ambtsdragers
 • Dienst der gebeden
 • inzameling der gaven.
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel