Uitgangscollecte zondag 18 maart 2018

  • -

Uitgangscollecte zondag 18 maart 2018

Categorie:Collectes diaconie

Stichting de Hoop

Mensen worden bij ‘De Hoop’ gezien. We bieden hen hoop en werken samen aan herstel in een liefdevolle omgeving. Goede, deskundige zorg mét een hoopvol toekomstperspectief, dat is waar wij iedere dag voor gaan. De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap. Vanuit onze deskundigheid en met als bron ons geloof, bieden we hulp aan mensen, ongeacht hun achtergrond, wanneer zij te maken hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen. We bieden onze hulp in Amersfoort, Apeldoorn, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen (afdeling Sta op zorg).

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.