Avondmaalscollecte zondag 19 november 2017

  • -

Avondmaalscollecte zondag 19 november 2017

Categorie:Collectes diaconie

Dorcas

Zoals elk jaar, wordt de Dorcas Voedselactie gehouden in de week van Dankdag voor Gewas en Arbeid. Op Dankdag zelf is de collecte voor de voedselbank in onze eigen stad. De hele maand november zamelen wij voedsel in voor de voedselbank. De collecte is om geld in te zamelen voor voedselpakketten. Hiermee helpt Dorcas hen aan voedsel voor nu, en aan voedselzekerheid voor later. Het voedselpakket deelt Dorcas uit aan mensen die dit zelf niet kunnen kopen door bijvoorbeeld armoede, leeftijd, ziekte of een beperking.

Ook gaan er pakketten naar ouderen uit de Adopt a granny programma`s en gezinnen die zijn opgenomen in de Family Care of sociale projecten. Daarin werken we samen met onze lokale partners; zij weten precies wie de hulp het meest nodig hebben. Zo zijn wij, en bent u, ervan verzekerd dat de pakketten goed terecht komen. Het geld wordt mede gebruikt voor voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud leren voorzien. Het helpen van kleine boeren om hun oogst te vergroten, het opleiden van jonge mensen in een vakgebied of het verlenen van microkredieten voor het opstarten van kleine maar eerlijke en waardevolle bedrijfjes. Al deze projecten zijn erop gericht om mensen weer zelfstandig deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij.

De diaconie beveelt deze collecte en actie van harte bij u aan.