Categorie Archieven: Nieuws

 • -

Kampweekend Bethelkerk

Categorie:Nieuws

Ja, hij komt er weer aan! Het jeugdkamp van de Bethelkerk. Het kamp valt dit jaar in het weekend van 13 t/m 15 april. Schrijven jullie het alvast op in jullie agenda? De uitnodiging om je op te geven komt er ook al snel aan! Dus hou je mailbox in de gaten! Daarin kan je lezen wat je mee mag nemen, waar het is, de kosten en niet onbelangrijk…. het thema!

Dit jaar gaan we iets nieuws doen. Op zaterdagmiddag 14 april worden nu ook de kinderen van de zondagsschool en van de Mini-Bethelclub uitgenodigd om daar een middagje mee te draaien. Het is de bedoeling dat de kinderen die graag die kant op willen, samen met hun ouders komen. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van de zondagsschool en Mini-Bethelclub!!

Er komt nog verdere informatie over hoe jullie je kunnen opgeven en om welke tijden het precies gaat! Maar het zou heel leuk zijn om jullie én jullie ouders daar ook te zien! Al met al wordt er achter de schermen druk gewerkt aan een mooi kamp!


 • -

Paasproject zondagsschool

Categorie:Nieuws

Op 11 februari starten wij met het paasproject “De nieuwe schepping”. In dit project wordt de verbinding gelegd tussen de schepping zoals die was en is geworden aan de ene kant en de vernieuwing van de schepping die door het werk van Jezus heeft plaatsgevonden en zal plaatsvinden aan de andere kant. Tijdens de lijdenstijd zullen we met de kinderen aan de hand van de verhalen uit Johannes 1 t/m 20 stil staan bij de thema’s
“Begin van vernieuwing”, “Hoopvol door de pijn”, “Hou-vast voor onderweg”, “Speciaal voor Hem”, “Meer dan genoeg”, “Geven brengt leven” en “Geen gewone Koning”. Op Eerste Paasdag zal het thema “Leven in Gods Licht” centraal staan. Dit keer zal er voor in de kerk geen projectverbeelding staan. Voordat wij naar de nevendienst gaan zullen wij door middel van een PowerPointpresentatie het thema voor die zondag uitleggen. Op zondag 18 februari starten we tijdens de nevendienst met een speciale verwerking bij het Paasproject. Iedere week zullen we hier verder aan gaan werken. Daarom zou het extra fijn en leuk zijn als de kinderen er iedere week zijn! Tijdens de dienst op Eerste Paasdag zullen wij u laten zien waaraan wij hebben gewerkt.


 • -

Startavond van de jeugdclubs

Categorie:Nieuws

Op vrijdag 12 januari hadden we de aftrap van het jeugdwerk van dit jaar. De beide clubs waren er! Het was een spelletjesavond waarin onze kennis van de geschiedenis werd getest: waar er werd gestreden, wie de wereld mocht regeren en waar je een weg mocht zoeken naar een schat. Er werd flink gelachen en iedereen werd goed uitgedaagd. Een heerlijke gezellige ouderwetse spelletjesavond! En dan een glas cola (of heeeeel veel “bier” Eline!) en wat chips… dan komen wij de avond wel door!


 • -

Actie Roemenië

Categorie:Nieuws

In november is er door de diaconie van onze kerk € 4000,- overgemaakt voor alle gezinnen in Kisfülpös. Hiervan hebben ze zelf weer een
kerstpakket samengesteld en voor de kerst uitgedeeld. Op de foto’s kunt u zien wat er in de pakketten zat, voor elk wat wils.

Naar aanleiding van deze actie hebben we van ds. Levente Nagy een brief ontvangen voor de hele gemeente, deze is hieronder te lezen. De brief is vertaald vanuit het Hongaars naar het Engels en van daaruit in het Nederlands door een familielid van Ds. Nagy.

Beste broeders in Jezus Christus! Het gebeurt vaak dat we met neergeslagen ogen lopen. Meestal kijken we alleen naar de grond. Soms heffen we ons hoofd op tot een bepaalde hoogte om vooruit of achteruit te kijken. Onze ogen zijn aan het bladeren, zoeken naar een stabiel punt om vast te houden, maar vaak zien ze niets belovend of bemoedigend bij de uitdagingen en beproevingen van het leven. Hoewel het grootste deel van ons leven gaat over hoe we omgaan met mensen, gemeenschappen en gemeenten met verliezen, mislukkingen, successen en prestaties, wat kunnen we leren voelen: God heeft ons meer vertrouwd gemaakt dan we vaak denken. We kunnen ook zien dat we van goede daden van anderen kunnen leren, we kunnen hun goede voorbeeld volgen, zodat we kunnen groeien of zelfs ten goede kunnen veranderen.

Sinds de Bethel gemeente uit Enschede de relatie met de hervormde gemeente vanuit Kisfülpös heeft gevestigd, voelen we jullie oprechte bereidheid om ons te helpen, wat alleen uit liefde kan komen. Bijna elk jaar nam Bethel het leeuwendeel op zich voor een van de projecten op onze agenda: renovatie van de kerk, orgel, pastorie (dak, deuren en ramen veranderen), ontwikkeling van de school en sinds een paar jaar levert Bethel de financiële achtergrond om de pakketten voor gezinnen te maken. We zijn bijzonder dankbaar dat jullie dit deden ongeacht de denominatie. In december 2017 hebben we met uw steun 205 pakketten met een waarde van € 4.000,- gecreëerd voor gezinnen uit de gereformeerde, orthodoxe (Oosters-orthodoxe kerk), Oost-katholieke, Baptisten- en andere gemeenten. Zoals je ook in je begroetingsbrief hebt benadrukt, is dit een geschenk. Heel erg bedankt !!!

Het komt niet van dit geschenk, hoewel het bijdraagt tot de ontwikkeling van de hulpeloosheid van de mensen en tot de christelijke missie van ons allemaal, dat 215 leden van de Kisfülpös-gemente, waarvan 185 volwassenen in 2017 3.840 RON (€ 830,-) om een door een vuur getroffen gezin te helpen, 1.775 RON (€ 380,-) om de kerkrenovatie te helpen in een veel kleinere gemeente (Toldalag, 45 zielen), betaalden we 250 RON (€ 50,-) aan kinderen met een handicap en verzamelde producten in een waarde van € 250,- voor de bewoners van “Szivárványház” (Regenbooghuis) in Nagyfülpös. Ik noemde er slechts een paar, niet voor rechtvaardiging, maar gewoon om te laten zien dat dienen in de verschillende gebieden van de missie een goed voorbeeld kan zijn.

Dit kan niet echt worden gewaardeerd uit het bovenstaande. De opbeurende intentie, het gezaghebbende mededogen en de actie zijn degenen die in het dagelijks leven kunnen worden gevoeld en gewaardeerd. Dit gevoel en deze waarden zorgen ervoor dat we ook gaan doen. Daarom is het belangrijk niet alleen om naar achteren of naar voren te kijken, maar ook om vaak naar boven te kijken: “Heer, wat wilt u dat ik doe?” Voor een christen wordt deze vraag beantwoord door het leven: Wanneer, waar, naar wie en hoe te handelen?

Ik geloof dat de relatie tussen de Bethel gemeente in Enschede en de hervormde gemeente van Kisfülpös niet alleen over geld en steun zou moeten gaan. Godzijdank gaat het daar ook niet om. De gemeenschap van Kisfülpös verwelkomt altijd gemeenschapsleden van de Bethel gemeente uit Enschede, die ons als gast, vriend, helper of discipel van Christus in Transsylvanië wil bezoeken. Laten we niet lopen met neergeslagen ogen. Laten we niet alleen achterwaarts of voorwaarts kijken, maar elke dag opnieuw naar boven kijken om leiding van de Almachtige God te ontvangen. De vraag voor de toekomst ligt hierin voor ons allemaal: Ben ik bereid om naar boven te kijken, wil ik dat Christus mijn leven richt, mijn familie, mijn gemeenschap?

Moge God de Bethel gemeente van Enschede zegenen en behouden!!!

Met respect en liefde:
Levente Nagy Vajda, predikant

Ik hoop dat u samen met ons wilt blijven sparen om deze mensen te kunnen blijven ondersteunen.
Namens de werkgroep, Bonny Hiemstra


 • -

Kerstproject zondagsschool 2017

Categorie:Nieuws

Op zondag 3 december gaat de zondagsschool van start met het kerstproject rondom het thema: “Gegrepen door Gods liefde”.

Tijdens de vier adventszondagen staan de verhalen uit Jona 1, 2, 3 en 4 centraal.

 • “Begrijp je Gods liefde?”
 • “Gods liefde brengt redding”
 • “Gehoorzamen aan Gods liefde”
 • “Gods liefde voor iedereen”

Op Eerste Kerstdag is het thema: “Gods liefde wordt geboren”, naar Lucas 2.

Voor in de kerk zal weer een Projectverbeelding komen te staan en elke zondag zullen wij voordat wij naar de nevendienst gaan het thema voor die zondag presenteren, onder-steunt door een Powerpoint presentatie. Ook maken wij dit keer gebruik van een projectlied. Elke zondag zingen wij dit lied na de projectpresentatie en voordat wij met de kinderen uit de dienst vertrekken.

Namens het team van de Zondagsschool een mooie adventstijd, een fijn kerstfeest en Gods onmisbare zegen voor het nieuwe jaar toegewenst!


 • -

Stamppotrestaurant 11 november 2017

Categorie:Nieuws

Zaterdag 11 november was het weer zover, we organiseerden voor de actie Roemenië een stamppot restaurant in de grote zaal van de kerk.

’s Morgens begonnen we met het snijden van de winterwortelen en uien (groente en aardappelen gesponsord door fam. Huisman).

Ook moesten buiten de pannen worden aangesloten om de stamppot in te koken. De tafels mochten we weer uit de school halen, worst moest nog gebraden worden. Alles verliep soepel en om vijf uur ging het restaurant open. Er waren weer enthousiaste jongeren om de stamppot op de borden te scheppen en iedereen kon aanschuiven. Om zes uur was de zaal helemaal gevuld, alle stoelen waren bezet, het was erg gezellig.

Nadat alle mensen weg waren, om half acht, moest alles weer worden opgeruimd en kon de balans worden opgemaakt. Bijna alle eten was verkocht, de rest werd verdeeld over verschillende vriezers. Het was een groot succes, we kregen complimenten over de lekkere smaak van de stamppot en chili, de opbrengst was: € 845,00 !!!!

Iedereen bedankt, voor het meewerken, mee helpen en het komen naar de kerk om te eten. Het is fijn om dit samen te kunnen en mogen doen.

De diaconie heeft ondertussen geld overgemaakt naar Kisfülpös voor de kerstpakketten, ze kunnen nu zelf boodschappen halen en pakketten samenstellen. Mooi dat het dit jaar gelukt is, ze zullen er blij mee zijn.


 • -

Jongerendienst – 12 november 2017

Categorie:Nieuws

Zondag 12 november 2017 om 10.00 uur zal proponent Willem Jan de Hek voorgaan in een dienst voor jongeren. Het thema is ‘Vertrouwen in de toekomst!’

De predikant in opleiding legt uit: ‘Nederland heeft een nieuwe regering die vol goede moed en met nieuwe idealen aan de slag gaat. Den Haag heeft weer vertrouwen in de toekomst! Maar tussen ideaal en werkelijkheid zit vaak nogal verschil.’

Jeruzalem
Hij vervolgt: ‘In Psalm 122 wordt dat verschil heel duidelijk zichtbaar, als de dichter een beschrijving geeft van de stad Jeruzalem. Enerzijds weerspiegelt die stad Gods ideale wereld. Anderzijds wordt in de psalm óók opgeroepen om voortdurend voor Jeruzalem te blijven bidden. En dat is natuurlijk niet voor niets. Want de werkelijkheid is weerbarstig, en door de eeuwen heen is deze stad steeds weer bedreigd. Jeruzalem kan gezien worden als het prototype van een “heilige stad”. Ze verwijst in haar heiligheid naar hoe de wereld zou kúnnen zijn.’

Heilige plekken
Na afloop van de dienst gaan we samen op zoek naar ‘heilige plekken’ in de buurt van de kerk. Is het denkbaar dat er nog meer plekken zijn die naar die ándere werkelijkheid verwijzen? En geven die misschien reden om vertrouwen te houden in de toekomst?

Na de dienst ontmoeten de jongeren elkaar in het jeugdhonk. Na de zoektocht naar heilige plekken gaan we samen eten. Je opgave voor deze maaltijd graag naar:
reinamarchand@gmail.com


 • -

Kerstproject zondagsschool 2017

Categorie:Nieuws

Gegrepen door Gods liefde

Op zondag 3 december gaan wij van start met het kerstproject rondom het thema: “Gegrepen door Gods liefde”.

Tijdens de vier adventszondagen staan de verhalen uit Jona 1, 2, 3 en 4 centraal:

 • ’Begrijp je Gods liefde?’;
 • ‘Gods liefde brengt redding’;
 • ‘Gehoorzamen aan Gods liefde‘ en
 • ’Gods liefde voor iedereen’.

Op Eerste Kerstdag is het thema: ‘Gods liefde wordt geboren’, naar Lucas 2.

Eindig ik met de woorden vanuit het kerstproject:
Gegrepen door Gods liefde…
Om te leven in geloof,
Vertrouwend op Zijn hoop,
Verbonden uit Zijn liefde…


 • -

Kerstpakketten Kisfülpös Roemenië

Categorie:Nieuws

Kerstpakketten!!!

We zijn blij en dankbaar dat er dit jaar genoeg geld in kas zit om voor alle gezinnen in Kisfülpös weer een kerstpakket te kunnen verzorgen. Per gezin zal € 20,- worden overgemaakt door de diaconie, zodat er een redelijk pakket kan worden samengesteld. Ds. Nagy zal de inkopen en het verpakken organiseren zodat de lokale middenstand ook mee profiteert.

We vinden het fijn dat u allen mee spaart om de mensen in het dorp dit extraatje te kunnen geven met kerst.


 • -

Predikantsplaats vacant per 1 oktober 2017

Categorie:Nieuws

Op 9 juni hoorden we van dominee Laseur dat er een beroep op hem was uitgebracht door de Protestantse Gemeente West Maas en Waal en dat hij het beroep had aangenomen. Met het aannemen van het beroep volgt dominee Laseur de roepstem van God, in wiens dienst hij als predikant al 28 jaar staat en gaat hij naar de streek waar zijn wortels liggen.

Op 17 september was de afscheidsdienst. In de dienst blikte dominee Laseur kort terug op de 22 jaar die hij onze gemeente diende. Ook blikte hij vooruit door te zeggen dat als de wisselwerking tussen gemeente en voorganger er is, Bethel uitgroeit tot een eenparig ‘ja voor Jezus’! Na de dienst was er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van dominee Laseur en zijn vrouw. Voor velen een emotioneel moment, ook voor de dominee en zijn vrouw. Het was de viering van 22 jaar verbondenheid.

Op 1 oktober werd dominee Laseur bevestigd als predikant in zijn nieuwe gemeente en deed hij er zijn intrede, in een dienst die werd bijgewoond door een grote delegatie van de Bethelkerk. Dominee Kleijer, die de bevestiging deed, leidde het eerste deel van de dienst onder het thema ‘Geroepen worden’. Na de bevestiging leidde dominee Laseur het vervolg van de dienst onder het thema ‘Geroepen om tot zegen te zijn’.

In de afgelopen 22 jaar hebben velen binnen en buiten de Bethelkerk dominee Laseur en zijn vrouw in hun hart gesloten. Opvallend aan dominee Laseur waren zijn grote bewogenheid met mensen, zijn pastorale bevlogenheid en zijn fenomenale geheugen als het gaat om data en gebeurtenissen. Zijn vrouw kenmerkte zich door een grote gastvrijheid en een onvoorwaardelijke steun aan haar man. We zullen hen niet vergeten en wensen hen beide Gods zegen toe in de nieuwe gemeente en dat zij tot zegen mogen zijn voor velen.

Met de bevestiging van dominee Laseur in zijn nieuwe gemeente begint voor de Bethelkerk de vacaturetijd. We gaan die in met goed vertrouwen. We geloven dat God op Zijn tijd zal voorzien in een nieuwe predikant voor de Bethelkerk.