Categorie Archieven: Digipreek

 • -

Eredienst – zondag 25 februari 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: dr. Jan Dirk Wassenaar (Hellendoorn)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 25: 2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 25: 4
 • Gebed van verootmoediging
 • Schriftlezing: Jesaja 52: 13 – 53: 12
 • Zingen: Lied 651
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Schriftlezing: Johannes 11: 45-57
 • Zingen: Lied 587: 2
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 575: 1, 6
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’
 • Inzameling der gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 536
 • (staande) Zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 18 februari 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. Elsbeth Gruteke (Hilversum)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 91a: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 91a: 3
 • Inleiding
 • Zingen: Opwekking 595
 • Gebod of belofte van God
 • Zingen: Lied 51b
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Genesis 2: 15 – 3: 9
 • Zingen: Lied 538: 1
 • Schriftlezing: Matteüs 4: 1-11
 • Zingen: Lied 538: 3,4
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 840
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 536: 1,2,4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 11 februari 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. Johan Wegerif (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 31: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 31: 3
 • Verootmoedigingsgebed
 • Zingen: Lied 836: 1
 • Verkondiging van Gods genade
 • Zingen: Lied 836: 2
 • Vermaning/onderwijs
 • Zingen: Lied 836: 5
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1-3,9–15b
 • Zingen: Lied 350: 1,2,6
 • Schriftlezing: Marcus 1: 40-45
 • Zingen: Lied 534
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Lied 911: 1-3
 • Dankgebed en voorbeden
 • Dienst van de gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 422
 • (staande) Heenzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 4 februari 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. A.P.D. Zijlstra (interimpredikant, Ede)
Thema: Johannes’ getuigenis

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 115: 1,5
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 19: 1,3
 • Wet des Heren
 • Zingen: Psalm 19: 5,6
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezingen: Johannes 1: 19-34
 • Moment voor de kinderen
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 351
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Preek
 • Zingen: Liedboek 1973, gezang 451
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • (staande) Zingen: Lied 705: 1-3
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Avondmaalsdienst – zondag 28 januari 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Johan Wegerif (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Voorzang: Lied 283: 1-3
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 66: 1,2
 • Verootmoediging
 • Zingen: Lied 834: 1
 • Verkondiging van Gods genade
 • Zingen: Lied 834: 2
 • Onderwijs
 • Zingen: Lied 834: 3
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Deuteronomium 18: 15-20
 • Zingen: Psalm 111: 1
 • Schriftlezing: Marcus 1: 21-28
 • Zingen: Lied 519: 1,3
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Lied 422: 1
 • Viering heilig avondmaal (aan tafel zingen we na iedere viering een couplet uit Lied 381)
 • Dankgebed
 • Inzameling van de gaven
 • (staande) Slotlied: Lied 381: 6
 • (staande) Heenzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 21 januari 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Kandidaat Barry Kriekaard (Ede)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 96: 1,7
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Lied 837: 1,4
 • Wetslezing
 • Zingen: Psalm 86: 2,4,5
 • Gebed om de heilige Geest
 • Schriftlezingen:
  • 1 Koningen 19: 19-21
  • Markus 1: 14-20
 • Zingen: Lied 531: 1,3
 • Kindermoment
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 834: 1,2,3
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • (staande) Zingen: Lied 838: 1,2,4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 14 januari 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Gert Röben (Heerde)
Thema: Vreemd hé!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 84a: 1,2,3
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 119: 39,40
 • Wetslezing
 • Zingen: Evangelische liedbundel 351
 • Gebed
 • Schriftlezingen:
  • Hebr. 11: 8-16
  • 1 Petrus 2: 11-12
 • Kinderlied: Evangelische liedbundel 470: 1,2,3
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 801: 1,3,4,5,7
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecten
 • (staande) Zingen: Psalm 73: 10
 • (staande) Zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 7 januari 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Ferry Buitink (Heino)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 72: 1,3,5
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 72: 7
 • Gebed
 • Zingen: Psalm 6: 1,2
 • Woord van genade (uit Psalm 103)
 • Zingen: Lied 103C: 1,2,5
 • Leefregel
 • Zingen: Lied 314
 • Aandacht voor de kinderen
 • Zingen: Lied 520
 • Schriftlezingen:
  • Jesaja 60: 1-6 (NBV)
  • Mattheus 2: 1-12 (NBV)
 • Zingen: Lied 526: 1,4
 • Preek
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 189A
 • Gebeden
 • Collecte
 • (staande) Zingen: Lied 416
 • (staande) Zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 31 december 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Dr. Hans Borst (Sleen)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 150A: 1,2
 • (staande) Votum en Groet
 • Zingen: Lied 150A: 3,4
 • Gebed
 • Zingen: Psalm 25: 2
 • Woord van genade (Jeremia 4: 4)
 • Zingen: Psalm 25: 5
 • Leefregel
 • Zingen: Psalm 25: 7
 • Aandacht voor de kinderen
 • Zingen: Lied 885
 • Schriftlezingen:
  • Jozua 5: 2-9, 13-15 (NBV)
  • Romeinen 2: 28-29 (HSV)
 • Zingen: Lied 680: 4
 • Preek
 • Zingen: Lied 908: 4,6
 • Gemeentekroniek 2017
 • Zingen: Lied 413: 3
 • Gebed
 • Collecte
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel 166: 1-3
 • (staande) Zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Kerstgezinsdienst – maandag 25 december 2017 om 9.50 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Johan Wegerif (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Liederen voor de dienst
  • Lied 473
  • Lied 476
  • Lied 477
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 98: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 483: 1
 • Verootmoedigingsgebed
 • Zingen: Lied 483: 2
 • Verkondiging van Gods genade
 • Zingen: Lied 483: 3
 • Vermaning
 • Voices of Bethel
  • Angels, from the Realms of Glory
  • Over de heuvels
 • Adventsproject zondagsschool (Gegrepen door Gods liefde)
 • Zingen: Adventslied
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Lezing uit het oude testament: Jesaja 52: 7 – 10
 • Zingen: Lied 482: 3
 • Evangelielezing: Lucas 2: 15 – 20
 • Zingen: Lied 486
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Lied 489: 1
 • Gedicht (door Dirk Budding)
 • Voices of Bethel
  • ’t Licht dezer wereld
  • Ding Dong Merrily on High
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Ere zij God
 • (staande) Heenzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel