Categorie Archieven: Digipreek

 • -

Eredienst – zondag 15 april 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. A.P.D. Zijlstra (Ede – interimpredikant)
Thema: Weet wat je eet

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 86: 1,3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Gezang 255: 1,4 (Liedboek 1973)
 • Wet des Heren
 • (staande) Zingen: Psalm 86: 4,5
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Vreugde van mijn hart (gezongen door Reina Marchand e.a.)
 • Eerste lezing: Genesis 3: 1-15
 • Zingen: Lied 654: 1,2
 • Tweede lezing: Romeinen 7: 13-25
 • Zingen: Lied 654: 3,4
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Preek
 • Zingen: Lied 654: 5,6
 • Een weg naar U (gezongen door Reina Marchand e.a.)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 630
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 8 april 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. P. van Veen (Harderwijk)
Thema: Thomas

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Introïtus: Psalm 81: 1-4
 • (staande) Persoonlijk gebed
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 116: 1-4
 • Verootmoediging
 • Genadeverkondiging: Gezang 204 (Liedboek 1973)
 • Gebed
 • Eerste lezing: Psalm 133 (NBV)
 • Zingen: Lied 397
 • Tweede lezing: Johannes 20: 19-31 (NBV)
 • Zingen: Lied 644
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 601
 • Gezongen geloofsbelijdenis: Lied 343
 • Gebed
 • Collecten – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Psalm 145: 6,2
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Paasgezinsdienst – zondag 1 april 2018 om 9.50 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst


Voorganger: ds. A. F. Troost (Ermelo)
Muzikale medewerking: Voices of Bethel

Thema: Licht raakt onze twijfel aan

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Psalm 118: 6
 • (staande) Groet en bemoediging
 • Inleiding op de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Lofzegging
 • Samenzang: Lied 624
 • Woorden ten leven
 • Voices of Bethel: He is risen!
 • Gebed om de heilige Geest
 • Voices of Bethel: Alleluia! Alleluia!
 • Schriftlezing: Hooglied 3: 1-5 (NBV)
 • Samenzang: Evangelische Liedbundel 132: 1,3
 • Schriftlezing: Johannes 20: 11-18 (NBV)
 • Samenzang: Evangelische Liedbundel 427 (kinderlied)
 • Moment met de kinderen
 • Preek n.a.v. Johannes 20: 17
 • (staande) Gezongen geloofsbelijdenis uit de bundel ‘Voorzichtig licht’ lied 100, melodie gezang 103c Liedboek 1973
 • Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 • Samenzang: Zingende gezegend 165 (melodie: gezang 208 Liedboek 1973)
 • Inzameling van de gaven
 • Voices of Bethel
  • Aan God is de glorie
  • Nu is het Pasen – Jezus leeft
 • (staande) Slotlied: Lied 637
 • (staande) Heenzending en zegen

 • -

Goede vrijdag (avondmaalsdienst) – vrijdag 30 maart 2018 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst


Voorganger: ds. J. Wegerif (Nijverdal)
Orgel: Benno Kok
Klarinet: Christine Molenveld
Sopraan: Anita van der Molen-Holl
Mezzo-sopraan: Miek Zevenbergen-van Saarloos

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Samenzang: Psalm 22: 1-3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Samenzang: Psalm 22: 8
 • Gebed om Gods Geest
 • Motet BWV 227 Jesu, Meine Freude van J.S. Bach ‘Gute Nacht’
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Johannes 19: 28-37 (NBV)
 • Zingen: Lied 590: 1-3
 • Prediking
 • Zingen: Lied 578: 1-6
 • Nodiging en vredegroet
 • Uitdelingswoorden
 • Gemeenschap met brood en wijn
 • Liederen aan tafel (uit Motet BWV 227 Jesu, meine Freude van J.S. Bach)
  • Choral: Jesu, meine Freude
  • Choral: Unter Deinem Schirmen
  • Choral: Weg mit allen Schätzen
  • Choral: Weicht, ihr Trauer
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven, muziekaal begeleid met – “Clarinet Concerto KV622 a-major” W.A. Mozart – Stay with me till the morning
 • (staande) Samenzang: Lied 547: 1-3
 • (staande) Zegen
 • De kaars wordt gedoofd
 • Eerste duet uit het Stabat Mater van G.B. Pergolesi
 • We verlaten in stilte de kerk

 • -

Eredienst – zondag 25 maart 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. J. Zondag (Middenmeer)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 73: 1,3,10
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Lied 550: 1,2
 • Tien geboden: Exodus 20:1-17
 • Zingen: Lied 552: 1-3
 • Gebed
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Schriftlezingen:
  • Jesaja 50: 4-7
  • Johannes 12: 12-20
 • Zingen: Lied 556: 1,4,5
 • Preek
 • Zingen: Lied 558
 • Gebeden
 • Collecten – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 871
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 18 maart 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. A.P.D. Zijlstra (Ede)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 67: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 67: 3
 • Wet des Heren
 • Zingen: Lied 51: 1,5
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Schriftlezingen:
  • Johannes 12: 20-33
  • Jesaja 52: 13-15
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 118
 • Prediking
 • Zingen: Lied 635: 1,2,7
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Gezang 464
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Bidstond voor gewas en arbeid – woensdag 14 maart 2018 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger: ds. A.H.J. Bierma (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel 158: 1,3,5
 • (staande) Votum en Groet
 • Zingen: Psalm 33: 2,4,5
 • Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (Lied 340b)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Jacobus 4: 13-17 (HSV)
 • Zingen: Psalm 104: 5,8,9
 • Overdenking
 • Zingen: Lied 919: 1-3
 • Gebed, Stil Gebed, Onze Vader
 • Collecte
 • (staande) Zingen: Lied 985: 1-3
 • (staande) Zegenbede (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 11 maart 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. A.H.J. Bierma (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Gezang 177: 1,5 (Liedboek 1973)
 • (staande) Votum & Groet
 • Zingen: Lied 562: 1,2
 • Verootmoediging en schuldbelijdenis
 • Genadeverkonding
 • Lezing van de Wet: Galaten 5: 13-23
 • Zingen: Psalm 72: 7
 • Gebed bij de opening van de Schrift (onder orgelspel)
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Schriftlezingen:
  • Psalm 35: 1-9
  • Marcus 14: 43-52
 • Zingen: Lied 547: 1,4,5,6
 • Verkondiging n.a.v. Marcus 14: 49b
 • Zingen: Lied 835: 1,2,4
 • Dienst der gebeden
 • Dienst der offerande – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 575: 1,4
 • (staande) Zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 4 maart 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. Johan Wegerif (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 25: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 25: 7,8
 • Verootmoediging
 • Zingen: Lied 536: 1,2
 • Genadeverkonding
 • Zingen: Lied 536: 2
 • Vermaning: Exodus 20
 • Zingen: Lied 536: 4
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Schriftlezing: Johannes 2: 13-25
 • Zingen: Psalm 69: 3
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Lied 562
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 345: 1,3
 • (staande) Heenzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 25 februari 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: dr. Jan Dirk Wassenaar (Hellendoorn)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 25: 2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 25: 4
 • Gebed van verootmoediging
 • Schriftlezing: Jesaja 52: 13 – 53: 12
 • Zingen: Lied 651
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Schriftlezing: Johannes 11: 45-57
 • Zingen: Lied 587: 2
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 575: 1, 6
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’
 • Inzameling der gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 536
 • (staande) Zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel