Categorie Archieven: Digipreek

 • -

Eredienst – zondag 17 december 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Prof. Dr. Edward van ’t Slot (Zwolle)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 24: 1,2,5
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 437: 1-3,5
 • Gebed om de Geest
 • Schriftlezingen:
  • Jesaja 21: 11-12 (NBV)
  • Lucas 1: 68-79 (NBV)
 • Zingen: Lied 749: 1,2
 • Adventsproject zondagsschool (Gegrepen door Gods liefde)
 • Zingen: Adventslied
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Prediking n.a.v. Lukas 1: 78
 • Zingen: Lied 158a: 1,3
 • Schriftlezing: Efeziërs 4: 17-32
 • Zingen: Lied 113: 1,2
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Lied 444: 1-4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 10 december 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Kandidaat Yorick Breemes (Rijssen)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 103: 4,5
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 103: 7,9
 • Wetslezing: bewerking op de 10 geboden door ds. J.J. Buskes
 • Zingen: Lied 826: 1-3
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Adventsproject zondagsschool
 • Zingen: Adventslied
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Sefanja 3: 14-20
 • Zingen: Lied 433: 1,2
 • Schriftlezing: Lukas 1: 39-56
 • Zingen: Lied 433: 3-5
 • Prediking n.a.v. Lukas 1: 46-56
 • Zingen: Lied 157a: 1-4
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Lied 969: 1,2,4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 3 december 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Kandidaat Yorick Breemes (Rijssen)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 89: 3,5
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 89: 6,7
 • Wetslezing: Exodus 20: 1-19 (HSV)
 • Zingen: Lied 649: 2,5,6
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Adventsproject zondagsschool
 • Zingen: Adventslied
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Deuteronomium 18: 15-22
 • Zingen: Psalm 93: 1,4
 • Schriftlezing: Handelingen 3: 12-24
 • Zingen: Lied 313: 2,5
 • Prediking n.a.v. Deuteronomium 18: 18
 • Zingen: Lied 439: 1,2,4
 • (staande) Bericht van overlijden
 • (staande) Zingen: Lied 913: 1,4
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Lied 418: 1,2,3
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 26 november 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Kandidaat Barry Kriekaard (Ede)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 97: 1,3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 97: 4,5
 • Wetslezing
 • Zingen: Psalm 130a: 1,3
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Jona 2
 • Zingen: Lied 155: 1,8,9
 • Schriftlezing: Mattheus 12: 38-41
 • Zingen: Lied 967: 1,4
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Prediking n.a.v. Jona 2: 10d
 • Zingen: Lied 350: 1,4,5,7
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Lied 605: 1,2,5
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Avondmaalsdienst – zondag 19 november 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Robbert Jan Perk (Hellendoorn)
Thema: Het Hogepriesterlijk Gebed

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 133: 1,2,3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Hemelhoog 220: 1,2
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Zingen: Hemelhoog 503
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Johannes 17: 1-12 (HSV)
 • Zingen: Lied 536: 3
 • Schriftlezing: Johannes 17: 20-26 (HSV)
 • Zingen: Hemelhoog 402
 • Prediking
 • Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis
 • Dienst der Voorbeden voor kerk en wereld
 • Zingen: Lied : 4
 • Onderwijzing
 • Zingen: Lied 672: 5
 • Avondmaalsgebed
 • Avondmaalsviering
  • Gezongen dankzegging: Lied 908: 1,6,7
  • Tafellezing: Openbaring 5: 9-14
 • Dankgebed
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Lied 416: 1,2,4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Jongerendienst – zondag 12 november 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Proponent Willem Jan de Hek (Amsterdam)
Thema: Vertrouwen in de toekomst!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 84a
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 122: 1,3
 • Gebed van inkeer
 • Leefregel voor ons leven
 • Zingen: Hemelhoog 539
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Introductie kinderlied
 • Kinderlied: Hemelhoog 70
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Luisterlied: Al Kol Ele
 • Bijbellezing: Psalm 122: 1-9
 • Luisterlied: Yerushalayim Shel Zahav
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 756: 1,2,3,6
 • Dankgebed en voorbeden, afgesloten met het “Onze Vader”
 • Inzameling van de gaven
 • (staande) Zingen: Lied 766: 1,3
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 5 november 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. H.J. van Maanen (IJsselmuiden)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Psalm 93: 1-4
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 722: 1-3
 • Wetslezing: Romeinen 14: 1-6, 9-11
 • Zingen: Psalm 133: 1, 2
 • Gebed
 • Schriftlezing: Habakuk 1:1 – 2:4 (NBV)
 • Zingen: Psalm 1: 1-3
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Verkondiging
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 56
 • Gebeden
 • Collecte
 • (staande) Slotlied: Opwekking 717
 • (staande) Zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Dankstond voor gewas en arbeid – woensdag 1 november 2017 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. van de Griend (Kloosterhaar)
Thema: Discipel zijn op je werk

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Lied 86: 4,7
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Aanvangstekst: Jakobus 2: 16-20 (BGT)
 • Loflied: Opwekking 105
 • We belijden ons geloof
 • We zingen: Lied 149: 2,3
 • We bidden
 • We horen Gods Woord: Matth. 25: 14-30 (BGT)
 • We zingen: Liedboek 1973 nr. 242: 3,6,7
 • Preek
 • We zingen: Lied 912: 1,5,6
 • We bidden en danken
 • We geven onze gaven
 • (staande) Slotlied: Evangelische Liedbundel 212: 1,2
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 29 oktober om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. H.J. van Maanen (IJsselmuiden)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Opwekking 462
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 100: 1,2,4
 • Wetslezing: Galaten 5: 16-25 (NBV)
 • Zingen: Opwekking 126
 • Gebed
 • Schriftlezingen:
  • Jeremia 1: 4-10 (NBV)
  • Psalm 20: 1-6 (NBV)
 • Zingen: Lied 321: 1,2,5
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 150: 1
 • Dank en voorbede, stil gebed, Onze Vader
 • Collecte
 • (staande) Slotlied: Lied 426 (1x EN, 1x NL)
 • (staande) Zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 22 oktober om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. B.H. Weegink (Katwijk)
Thema: Wordt het wel wat?

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Introïtuslied: Weerklank 459: 1,2
 • (staande) Votum en groet
 • Aanvangstekst: Lukas 22: 31-32
 • Zingen: Psalm 145: 1,2
 • Gods gebod
 • Zingen: Lied 800: 1,2
 • Gebed van schuldvergeving en verlichting met de Heilige Geest
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Lied 412: 1
 • Schriftlezingen:
  • Jesaja 55: 1-3,6-9
  • Lukas 18: 1-8
 • Moment met de kinderen
 • Zingen: Psalm 119: 1,12,19
 • Kinderen gaan naar nevendienst
 • Preek
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 275: 1,3,4
 • Pastorale mededelingen, dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • (staande) Slotzang: Psalm 27: 7
 • (staande) Zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel