Categorie Archieven: Digipreek

 • 0

eredienst zoondag 17 juni om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. S. Hovestad-de Jong “baard”

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 65: 1, 2
 • Votum en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr.65 : 5,6
 • Gebed
 • Zingen: Liedboek 2013 nr.181
 • Gebed voor de opening van het Woord
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezing: Ezechiël 17: 22-24 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 157a: 3, 4
 • Schriftlezing: Marcus 4: 26-34 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 55
 • Prediking
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 923
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 747: 1, 2, 8 >
 • Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • 0

eredienst zondag 10 juni 2018 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Kandidaat Y.R.M Breemes
Thema:Een besef van zonde en van genade 

  • Orgelspel
  • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
  • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 103c ,1,3,5
  • Votum en groet
  • Zingen: Liedboek 2013 nr.130 ,1,2,en 4
  • Wetslezing: Exodus 20: 1-17 (NBV)
  • Zingen:Hemelhoog nr. 176: 1, 3, 4
  • Gebed
  • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
  • Schriftlezing: Psalm 130: 1-8 (NBV)
  • Zingen: liedboek 2013 nr.315 1,2 3,
  • Prediking͞
  • een besef van zonde en een besef van genade͟
  • Zingen: Hemelhoog nr. 298 :1,2,3,
  • Dienst der gebeden
  • Inzameling der gaven
  • Zingen: Liedboek 2013 nr. 755 ,1 en 2
  • Wegzending en zegen
  • (3x gezongen Amen)
  • Orgelspel>

   


 • -

Ambsdragersbevestiging – Zondag 27 mei 2018 om 10.00uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger:DS Marcel Zijlstra (interim predikant

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Ogenblik voor stil gebed
 • Lied Liedboek, nr. 63: 1 en 2
 • Votum / Bemoediging en groet
 • Toelichting op het thema van de dienst
 • Zingen: Hemelhoog 336, Opwekking 123
 • Leefregel uit Mattheüs 22: 34-40
 • Zingen: Liedboek, nr. 320: 2 en 3
 • Gebed
 • moment kinderen – aansluitend gaan kinderen naar nevendienst
 • Schriftlezing: psalm 134 NBV
 • Zingen: Liedboek, nr. 705: 1 en 4
 • Preek
 • lied Opwekking 710
 • Gebed om zegen.
 • terrugtreden van ambtsdragers
 • Bevestiging van nieuwe ambtsdragers
 • Dienst der gebeden
 • inzameling der gaven.
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 4 juni 2018 om 10.00uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger:Dr. Henk Post (Veenendaal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande)zingen: Ps. 33:1,3,7
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Hemelhoog 2
 • Wetslezing (kinderversie)
 • Zingen: NLB 131a
 • Gebed
 • Kindermoment
 • zingen: Hemelhoog 506
 • Schriftlezing: Job 28; 1 Korintiërs 13:1-7
 • Zingen: Hemelhoog 16
 • Prediking
 • Zingen:NLB 340b
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande)Zingen:Hemelhoog 234
 • (staande)Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Pinksterdienst – zondag 20 mei 2018 om 9.50 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. H. Eschbach (Amersfoort)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtslied: Psalm 33: 1,2,8
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Hemelhoog 241
 • Zingen: Hemelhoog 484
 • Gebed om vergeving en verlichting
 • Tijd voor de kinderen Johannes 7: 37-39
 • Kinderlied: Opwekking 88
 • Schriftlezingen:
  • Exodus 20: 1-21
  • Handelingen 2: 1-13,32-39
 • Samenzang: Hemelhoog 221
 • Verkondiging
 • Gebed
 • Samenzang: Lied 687
 • Dienst der gebeden
 • Aanbiddingslied (a capella): Opwekking 320: 1
 • Collecten – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Slotzang: Lied 675
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 13 mei 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: kand. Y.R.M. Breemes (Rijssen)
Thema: Laat hen één zijn

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 87: 1-3
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Hemelhoog 667: 1-3
 • Opdracht voor de gemeente: Romeinen 12:9-21 (NBV)
 • Zingen: Hemelhoog 214: 1,2
 • Gebed
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: Johannes 17: 14-26 (NBV)
 • Zingen: Psalm 133: 1,3
 • Prediking
 • Zingen: Lied 968: 2,3,5
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Hemelhoog 677: 1-3
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Hemelvaartsdienst – donderdag 10 mei 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: prop. R. van der Kaap (Enschede)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 146C: 1,2
 • (staande) Gezongen votum en groet
 • Zingen: Lied 146C: 4
 • Kyriegebed
 • Zingen Gloria: Psalm 148: 1,2
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezing: Handelingen 1: 1-11 (NBV)
 • Zingen: Lied 666
 • Schriftlezing: Lucas 24: 46-53 (NBV)
 • Zingen: Acclamatie na de lezingen
 • Prediking
 • Zingen: Lied 886
 • Danken en bidden, stil gebed, gezongen Onze Vader (lied 369B)
 • Inzameling der gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 663
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 6 mei 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: dr. J.D.Th.W. Wassenaar (Hellendoorn)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 93: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 93: 3,4
 • Gebed van verootmoediging
 • Genadeverkondiging en gebod van God: Kolossenzen 3: 1-17
 • Zingen: Lied 632
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: Genesis 8: 6-22
 • Zingen: Lied 350: 1-4,7
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 823
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed, “Onze Vader”
 • Inzameling van de gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 981
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 29 april 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. J. Woudenberg (Beerzerveld)
Thema: Tot Ziens! – de meest gestelde vragen over het Leven hierna

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 116: 1-3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 130: 3,4
 • Leefregels
 • Zingen: Psalm 73: 9,10
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: 1 Corinthiërs 15: 35-44,50-54 (NBG)
 • Zingen: Hemelhoog 445: 1-3
 • Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4: 13-18 (NBG)
 • Zingen: Lied 642: 1,2,5,6
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 758: 1,3
 • Gebeden
 • Collecten – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 769: 1,4,6
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 22 april 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: kandidaat Y.R.M. Breemes (Rijssen)
Thema: Genieten in het geloof

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 65: 1-3
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Lied 215: 3,5,7 (Liedboek 1973)
 • Wetslezing: Exodus 20: 1-17 (NBV)
 • Zingen: Hemelhoog nr. 275: 1-4
 • Gebed
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: Prediker 9: 1-12 (NBV)
 • Zingen: Psalm 19: 1,2
 • Prediking
 • Zingen: Psalm 145: 2-4
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 624: 2,3,5
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel