Categorie Archieven: Collectes diaconie

  • -

Diaconiecollecte zondag 11 maart 2018

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie

Kerken in Almere runnen een sociale supermarkt.

Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en veel armoede en werkloosheid voorkomt. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in (financiële) nood bij met praktische hulp, waaronder een sociale supermarkt. Hier krijgen klanten niet een standaard voedselpakket maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Ook is er een kleding-, meubel- en witgoedloket. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Al de verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand.

Collecteert u mee voor dit speciale project en voor de inrichting van het nieuwe pand?


  • -

Diaconiecollecte zondag 25 februari 2018

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie

Uit de schulden.

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. ‘Ik heb geen gat in mijn hand maar moet alles in m’n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag kwam ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje dat mij helpt’, vertelt een moeder uit Amsterdam. Kerk in actie nam met andere kerken en Christelijke organisaties het initiatief voor het project SchuldHulpMaatjes. Jaarlijks worden zo’n 6000 mensen persoonlijk begeleid. Ook is er een speciale website waar jongeren meer te weten kunnen komen over geldzaken en risico’s van schulden en waar ze ontdekken hoe ze schulden
kunnen voorkomen. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.


  • -

Diaconiecollecte zondag 18 februari 2018

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie

Met je kinderen op de vlucht.

Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Onder hen bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa – vallei in Oost Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder zeer moeilijke omstandigheden proberen moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC ondersteunt gevluchte moeders met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting. De medewerkers van het IOCC redden zo niet alleen kinderlevens, maar ze helpen bovendien moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te bieden.

Collecte van harte aanbevolen.


  • -

Uitgangscollecte zondag 4 februari 2018

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in actie

In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het Voltameer. Kinderen, vooral jongens worden meegelokt of meegenomen en op kleine eilandjes in het meer, dat vier keer zo groot is als Nederland, vastgehouden door hun slavenmeesters. Er is geen enkele mogelijkheid om aan de grillen van hun meesters te ontsnappen.
Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen tijdelijk op. In deze tijdelijke opvang worden kinderen met intensieve psychologische hulp en onderwijs voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin en dorp. Men wil in 2018 realiseren dat 25 bevrijde kinderen onderwijs krijgen en begeleiding bij hun terugkeer naar huis.

Van harte aanbevolen.


  • -

Avondmaalscollecte zondag 28 januari 2018

Categorie:Collectes diaconie

Leprastichting

Onrein, onrein! Je zou het maar over jezelf moeten roepen! Een waarschuwing zodat anderen uit de buurt blijven. In de Bijbel lezen we dat leprapatiënten (melaatsen) werden gemeden en uitgesloten. Helaas is dat vandaag de dag vaak niet anders. Nog steeds worden duizenden leprapatiënten door dorpsgenoten, kennissen en soms zelfs familie met afschuw gemeden. Kunt u zich voorstellen hoe eenzaam zij zich voelen? Gelukkig zijn er artsen en verpleegkundigen die in onze lepraziekenhuizen zich in navolging van Jezus liefdevol inzetten voor deze patiënten. Jezus had de melaatsen lief en raakte hen aan. Zo krijgen patiënten in onze ziekenhuizen ook aandacht, liefde en een arm om zich heen. Door uw bijdrage aan deze collecte krijgen zij de zorg en liefde die ze zo hard nodig hebben.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


  • -

Diaconiecollecte zondag 14 januari 2018

Categorie:Collectes diaconie

Eleos

Eleos betekent ‘barmhartigheid’ of ‘ontferming’. Vanuit de christelijke identiteit en in navolging van de Bijbelse oproep tot barmhartigheid bieden ze op deskundige en respectvolle wijze behandeling en begeleiding aan mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Eleos richt zich op hulpvragers die willen dat de geboden hulp aansluit bij hun christelijke levensovertuiging.

De hulp van Eleos heeft als doel psychisch lijden te voorkomen, te verminderen, dragelijker te maken of op te heffen. De hulp die wordt geboden komt tot stand in samenspraak met de hulpvragers. Daarbij wordt aangesloten bij hun eigen mogelijkheden en veerkracht en wordt verbinding gezocht met de eigen omgeving. Medewerkers van Eleos geven hun werk vorm vanuit vijf kernwaarden: barmhartigheid, deskundigheid, respect, verbondenheid en vitaliteit.


  • -

Diaconiecollecte zondag 7 januari 2018

Categorie:Collectes diaconie

Hospice Enschede

Sterven doe je alleen, maar je hoeft niet alleen te sterven. Daarom is er Hospice Enschede. In het bijna-thuis-huis ben je nooit alleen maar 24 uur per dag omringd met zorg, liefde en aandacht. Een plek waar u, als ongeneeslijk zieke, waardig afscheid kunt nemen van uw leven.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


  • -

Uitgangscollecte 1e kerstdag 2017

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in actie

Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht, juist nu met Kerst. Geen mooi gedekte tafel, geen prachtig koor in de kerk, geen lieve opa en oma op bezoek: voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun.

Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Sommige kinderen hebben zelfs nooit vrede gekend.

Collecte wordt van harte aanbevolen door de diaconie.


  • -

Diaconiecollecte 1e kerstdag 2017

Categorie:Collectes diaconie

Kinderhuis “Vatër e Ngrohtë” (“De Schuilplaats“) in Albanië

Het kinderhuis te Gjirokastër, een stad in het zuiden van Albanië, waar we nu voor het derde jaar voor collecteren, is opgericht in 1996 in Nederland (Brummen) en twee jaar later geregistreerd in Albanië, met als doel “om kinderen waarvoor hun eigen familie niet kan zorgen, een thuis te geven”. (Psalm 91:1).

Marijan Nijhof uit Brummen is 20 jaar geleden naar Tirana, de hoofdstad van Albanië, ge-gaan met als doel om daar meisjes, die anders een abortus zouden ondergaan, op te van-gen, te begeleiden en te vertellen dat het evangelie een andere, hoopvolle boodschap voor hen (een verstoten groep) heeft. Toen ze de taal beheerste, is ze in Gjirokastër een kinderhuis begonnen.

Voor sommige kinderen, zoals Xhoi, geldt dat ze vanaf hun prilste jeugd al in het kinderhuis wonen. Het is in Albanië sinds een aantal jaren wettelijk geregeld dat kinderen, die in een kinderhuis wonen en waar de ouders niet voor kunnen zorgen, geadopteerd moeten worden. Dat betekent voor de meeste kinderen dat ze naar het buitenland gaan omdat adopteren in Albanië nog niet gebruikelijk is. Door deze maatregel is het wel mogelijk in het kinderhuis telkens weer nieuwe kinderen op te nemen. Hier mogen de kin-deren blijven totdat ze volwassen zijn, in tegenstelling tot de weeshuizen van de overheid waar de kinderen tot hun veertiende jaar kunnen blijven, met alle gevolgen van dien.

Een update van oktober 2017
Hierbij weer een update over wat is er zoal, sinds de laatste nieuwsbrief, in het kinderhuis gebeurd: In april/mei en juli/augustus had ik het voorrecht om weer in het kinderhuis te zijn en met eigen ogen te zien hoe goed alles gaat met de kinderen, Jorida (de nieuwe directeur) en onze trouwe medewerkers. Natuurlijk gaan sommige dingen nu anders, maar de blijde, liefdevolle atmosfeer is nog steeds hetzelfde! Een moeder kwam haar baby Xhediola, brengen, zodat het “gezin” nu erg vol is. Er zijn wel gezinnen met meer kinderen, maar nooit, dat de jongste een paar maanden is en de oudste 8 jaar.

Kaartje sturen? (Een email is lastig): Postadres Albanië:
“De Schuilplaats”
P.O.Box 71
GR- 45002 Ioannina, Griekenland


  • -

Avondmaalscollecte zondag 19 november 2017

Categorie:Collectes diaconie

Dorcas

Zoals elk jaar, wordt de Dorcas Voedselactie gehouden in de week van Dankdag voor Gewas en Arbeid. Op Dankdag zelf is de collecte voor de voedselbank in onze eigen stad. De hele maand november zamelen wij voedsel in voor de voedselbank. De collecte is om geld in te zamelen voor voedselpakketten. Hiermee helpt Dorcas hen aan voedsel voor nu, en aan voedselzekerheid voor later. Het voedselpakket deelt Dorcas uit aan mensen die dit zelf niet kunnen kopen door bijvoorbeeld armoede, leeftijd, ziekte of een beperking.

Ook gaan er pakketten naar ouderen uit de Adopt a granny programma`s en gezinnen die zijn opgenomen in de Family Care of sociale projecten. Daarin werken we samen met onze lokale partners; zij weten precies wie de hulp het meest nodig hebben. Zo zijn wij, en bent u, ervan verzekerd dat de pakketten goed terecht komen. Het geld wordt mede gebruikt voor voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud leren voorzien. Het helpen van kleine boeren om hun oogst te vergroten, het opleiden van jonge mensen in een vakgebied of het verlenen van microkredieten voor het opstarten van kleine maar eerlijke en waardevolle bedrijfjes. Al deze projecten zijn erop gericht om mensen weer zelfstandig deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij.

De diaconie beveelt deze collecte en actie van harte bij u aan.