Maandelijkse Archieven: juni 2018

 • 0

eredienst zoondag 17 juni om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. S. Hovestad-de Jong “baard”

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 65: 1, 2
 • Votum en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr.65 : 5,6
 • Gebed
 • Zingen: Liedboek 2013 nr.181
 • Gebed voor de opening van het Woord
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezing: Ezechiël 17: 22-24 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 157a: 3, 4
 • Schriftlezing: Marcus 4: 26-34 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 55
 • Prediking
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 923
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 747: 1, 2, 8 >
 • Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • 0

eredienst zondag 10 juni 2018 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Kandidaat Y.R.M Breemes
Thema:Een besef van zonde en van genade 

  • Orgelspel
  • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
  • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 103c ,1,3,5
  • Votum en groet
  • Zingen: Liedboek 2013 nr.130 ,1,2,en 4
  • Wetslezing: Exodus 20: 1-17 (NBV)
  • Zingen:Hemelhoog nr. 176: 1, 3, 4
  • Gebed
  • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
  • Schriftlezing: Psalm 130: 1-8 (NBV)
  • Zingen: liedboek 2013 nr.315 1,2 3,
  • Prediking͞
  • een besef van zonde en een besef van genade͟
  • Zingen: Hemelhoog nr. 298 :1,2,3,
  • Dienst der gebeden
  • Inzameling der gaven
  • Zingen: Liedboek 2013 nr. 755 ,1 en 2
  • Wegzending en zegen
  • (3x gezongen Amen)
  • Orgelspel>

   


 • -

Ambsdragersbevestiging – Zondag 27 mei 2018 om 10.00uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger:DS Marcel Zijlstra (interim predikant

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Ogenblik voor stil gebed
 • Lied Liedboek, nr. 63: 1 en 2
 • Votum / Bemoediging en groet
 • Toelichting op het thema van de dienst
 • Zingen: Hemelhoog 336, Opwekking 123
 • Leefregel uit Mattheüs 22: 34-40
 • Zingen: Liedboek, nr. 320: 2 en 3
 • Gebed
 • moment kinderen – aansluitend gaan kinderen naar nevendienst
 • Schriftlezing: psalm 134 NBV
 • Zingen: Liedboek, nr. 705: 1 en 4
 • Preek
 • lied Opwekking 710
 • Gebed om zegen.
 • terrugtreden van ambtsdragers
 • Bevestiging van nieuwe ambtsdragers
 • Dienst der gebeden
 • inzameling der gaven.
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 4 juni 2018 om 10.00uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger:Dr. Henk Post (Veenendaal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande)zingen: Ps. 33:1,3,7
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Hemelhoog 2
 • Wetslezing (kinderversie)
 • Zingen: NLB 131a
 • Gebed
 • Kindermoment
 • zingen: Hemelhoog 506
 • Schriftlezing: Job 28; 1 Korintiërs 13:1-7
 • Zingen: Hemelhoog 16
 • Prediking
 • Zingen:NLB 340b
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande)Zingen:Hemelhoog 234
 • (staande)Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel