Maandelijkse Archieven: april 2018

 • 0

Eredienst – zondag 22 april 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: kandidaat Y.R.M. Breemes (Rijssen)
Thema: Genieten in het geloof

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 65: 1-3
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Lied 215: 3,5,7 (Liedboek 1973)
 • Wetslezing: Exodus 20: 1-17 (NBV)
 • Zingen: Hemelhoog nr. 275: 1-4
 • Gebed
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: Prediker 9: 1-12 (NBV)
 • Zingen: Psalm 19: 1,2
 • Prediking
 • Zingen: Psalm 145: 2-4
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 624: 2,3,5
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • 0

Eredienst – zondag 15 april 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. A.P.D. Zijlstra (Ede – interimpredikant)
Thema: Weet wat je eet

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 86: 1,3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Gezang 255: 1,4 (Liedboek 1973)
 • Wet des Heren
 • (staande) Zingen: Psalm 86: 4,5
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Vreugde van mijn hart (gezongen door Reina Marchand e.a.)
 • Eerste lezing: Genesis 3: 1-15
 • Zingen: Lied 654: 1,2
 • Tweede lezing: Romeinen 7: 13-25
 • Zingen: Lied 654: 3,4
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Preek
 • Zingen: Lied 654: 5,6
 • Een weg naar U (gezongen door Reina Marchand e.a.)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 630
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 8 april 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. P. van Veen (Harderwijk)
Thema: Thomas

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Introïtus: Psalm 81: 1-4
 • (staande) Persoonlijk gebed
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 116: 1-4
 • Verootmoediging
 • Genadeverkondiging: Gezang 204 (Liedboek 1973)
 • Gebed
 • Eerste lezing: Psalm 133 (NBV)
 • Zingen: Lied 397
 • Tweede lezing: Johannes 20: 19-31 (NBV)
 • Zingen: Lied 644
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 601
 • Gezongen geloofsbelijdenis: Lied 343
 • Gebed
 • Collecten – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Psalm 145: 6,2
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel