Maandelijkse Archieven: februari 2018

 • 0

Eredienst – zondag 25 februari 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: dr. Jan Dirk Wassenaar (Hellendoorn)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 25: 2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 25: 4
 • Gebed van verootmoediging
 • Schriftlezing: Jesaja 52: 13 – 53: 12
 • Zingen: Lied 651
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Schriftlezing: Johannes 11: 45-57
 • Zingen: Lied 587: 2
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 575: 1, 6
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’
 • Inzameling der gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 536
 • (staande) Zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • 0

Eredienst – zondag 18 februari 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. Elsbeth Gruteke (Hilversum)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 91a: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 91a: 3
 • Inleiding
 • Zingen: Opwekking 595
 • Gebod of belofte van God
 • Zingen: Lied 51b
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Genesis 2: 15 – 3: 9
 • Zingen: Lied 538: 1
 • Schriftlezing: Matteüs 4: 1-11
 • Zingen: Lied 538: 3,4
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 840
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 536: 1,2,4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Eredienst – zondag 11 februari 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. Johan Wegerif (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 31: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 31: 3
 • Verootmoedigingsgebed
 • Zingen: Lied 836: 1
 • Verkondiging van Gods genade
 • Zingen: Lied 836: 2
 • Vermaning/onderwijs
 • Zingen: Lied 836: 5
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1-3,9–15b
 • Zingen: Lied 350: 1,2,6
 • Schriftlezing: Marcus 1: 40-45
 • Zingen: Lied 534
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Lied 911: 1-3
 • Dankgebed en voorbeden
 • Dienst van de gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 422
 • (staande) Heenzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 • -

Kampweekend Bethelkerk

Categorie:Nieuws

Ja, hij komt er weer aan! Het jeugdkamp van de Bethelkerk. Het kamp valt dit jaar in het weekend van 13 t/m 15 april. Schrijven jullie het alvast op in jullie agenda? De uitnodiging om je op te geven komt er ook al snel aan! Dus hou je mailbox in de gaten! Daarin kan je lezen wat je mee mag nemen, waar het is, de kosten en niet onbelangrijk…. het thema!

Dit jaar gaan we iets nieuws doen. Op zaterdagmiddag 14 april worden nu ook de kinderen van de zondagsschool en van de Mini-Bethelclub uitgenodigd om daar een middagje mee te draaien. Het is de bedoeling dat de kinderen die graag die kant op willen, samen met hun ouders komen. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van de zondagsschool en Mini-Bethelclub!!

Er komt nog verdere informatie over hoe jullie je kunnen opgeven en om welke tijden het precies gaat! Maar het zou heel leuk zijn om jullie én jullie ouders daar ook te zien! Al met al wordt er achter de schermen druk gewerkt aan een mooi kamp!


 • -

Paasproject zondagsschool

Categorie:Nieuws

Op 11 februari starten wij met het paasproject “De nieuwe schepping”. In dit project wordt de verbinding gelegd tussen de schepping zoals die was en is geworden aan de ene kant en de vernieuwing van de schepping die door het werk van Jezus heeft plaatsgevonden en zal plaatsvinden aan de andere kant. Tijdens de lijdenstijd zullen we met de kinderen aan de hand van de verhalen uit Johannes 1 t/m 20 stil staan bij de thema’s
“Begin van vernieuwing”, “Hoopvol door de pijn”, “Hou-vast voor onderweg”, “Speciaal voor Hem”, “Meer dan genoeg”, “Geven brengt leven” en “Geen gewone Koning”. Op Eerste Paasdag zal het thema “Leven in Gods Licht” centraal staan. Dit keer zal er voor in de kerk geen projectverbeelding staan. Voordat wij naar de nevendienst gaan zullen wij door middel van een PowerPointpresentatie het thema voor die zondag uitleggen. Op zondag 18 februari starten we tijdens de nevendienst met een speciale verwerking bij het Paasproject. Iedere week zullen we hier verder aan gaan werken. Daarom zou het extra fijn en leuk zijn als de kinderen er iedere week zijn! Tijdens de dienst op Eerste Paasdag zullen wij u laten zien waaraan wij hebben gewerkt.


 • -

Startavond van de jeugdclubs

Categorie:Nieuws

Op vrijdag 12 januari hadden we de aftrap van het jeugdwerk van dit jaar. De beide clubs waren er! Het was een spelletjesavond waarin onze kennis van de geschiedenis werd getest: waar er werd gestreden, wie de wereld mocht regeren en waar je een weg mocht zoeken naar een schat. Er werd flink gelachen en iedereen werd goed uitgedaagd. Een heerlijke gezellige ouderwetse spelletjesavond! En dan een glas cola (of heeeeel veel “bier” Eline!) en wat chips… dan komen wij de avond wel door!


 • -

Actie Roemenië

Categorie:Nieuws

In november is er door de diaconie van onze kerk € 4000,- overgemaakt voor alle gezinnen in Kisfülpös. Hiervan hebben ze zelf weer een
kerstpakket samengesteld en voor de kerst uitgedeeld. Op de foto’s kunt u zien wat er in de pakketten zat, voor elk wat wils.

Naar aanleiding van deze actie hebben we van ds. Levente Nagy een brief ontvangen voor de hele gemeente, deze is hieronder te lezen. De brief is vertaald vanuit het Hongaars naar het Engels en van daaruit in het Nederlands door een familielid van Ds. Nagy.

Beste broeders in Jezus Christus! Het gebeurt vaak dat we met neergeslagen ogen lopen. Meestal kijken we alleen naar de grond. Soms heffen we ons hoofd op tot een bepaalde hoogte om vooruit of achteruit te kijken. Onze ogen zijn aan het bladeren, zoeken naar een stabiel punt om vast te houden, maar vaak zien ze niets belovend of bemoedigend bij de uitdagingen en beproevingen van het leven. Hoewel het grootste deel van ons leven gaat over hoe we omgaan met mensen, gemeenschappen en gemeenten met verliezen, mislukkingen, successen en prestaties, wat kunnen we leren voelen: God heeft ons meer vertrouwd gemaakt dan we vaak denken. We kunnen ook zien dat we van goede daden van anderen kunnen leren, we kunnen hun goede voorbeeld volgen, zodat we kunnen groeien of zelfs ten goede kunnen veranderen.

Sinds de Bethel gemeente uit Enschede de relatie met de hervormde gemeente vanuit Kisfülpös heeft gevestigd, voelen we jullie oprechte bereidheid om ons te helpen, wat alleen uit liefde kan komen. Bijna elk jaar nam Bethel het leeuwendeel op zich voor een van de projecten op onze agenda: renovatie van de kerk, orgel, pastorie (dak, deuren en ramen veranderen), ontwikkeling van de school en sinds een paar jaar levert Bethel de financiële achtergrond om de pakketten voor gezinnen te maken. We zijn bijzonder dankbaar dat jullie dit deden ongeacht de denominatie. In december 2017 hebben we met uw steun 205 pakketten met een waarde van € 4.000,- gecreëerd voor gezinnen uit de gereformeerde, orthodoxe (Oosters-orthodoxe kerk), Oost-katholieke, Baptisten- en andere gemeenten. Zoals je ook in je begroetingsbrief hebt benadrukt, is dit een geschenk. Heel erg bedankt !!!

Het komt niet van dit geschenk, hoewel het bijdraagt tot de ontwikkeling van de hulpeloosheid van de mensen en tot de christelijke missie van ons allemaal, dat 215 leden van de Kisfülpös-gemente, waarvan 185 volwassenen in 2017 3.840 RON (€ 830,-) om een door een vuur getroffen gezin te helpen, 1.775 RON (€ 380,-) om de kerkrenovatie te helpen in een veel kleinere gemeente (Toldalag, 45 zielen), betaalden we 250 RON (€ 50,-) aan kinderen met een handicap en verzamelde producten in een waarde van € 250,- voor de bewoners van “Szivárványház” (Regenbooghuis) in Nagyfülpös. Ik noemde er slechts een paar, niet voor rechtvaardiging, maar gewoon om te laten zien dat dienen in de verschillende gebieden van de missie een goed voorbeeld kan zijn.

Dit kan niet echt worden gewaardeerd uit het bovenstaande. De opbeurende intentie, het gezaghebbende mededogen en de actie zijn degenen die in het dagelijks leven kunnen worden gevoeld en gewaardeerd. Dit gevoel en deze waarden zorgen ervoor dat we ook gaan doen. Daarom is het belangrijk niet alleen om naar achteren of naar voren te kijken, maar ook om vaak naar boven te kijken: “Heer, wat wilt u dat ik doe?” Voor een christen wordt deze vraag beantwoord door het leven: Wanneer, waar, naar wie en hoe te handelen?

Ik geloof dat de relatie tussen de Bethel gemeente in Enschede en de hervormde gemeente van Kisfülpös niet alleen over geld en steun zou moeten gaan. Godzijdank gaat het daar ook niet om. De gemeenschap van Kisfülpös verwelkomt altijd gemeenschapsleden van de Bethel gemeente uit Enschede, die ons als gast, vriend, helper of discipel van Christus in Transsylvanië wil bezoeken. Laten we niet lopen met neergeslagen ogen. Laten we niet alleen achterwaarts of voorwaarts kijken, maar elke dag opnieuw naar boven kijken om leiding van de Almachtige God te ontvangen. De vraag voor de toekomst ligt hierin voor ons allemaal: Ben ik bereid om naar boven te kijken, wil ik dat Christus mijn leven richt, mijn familie, mijn gemeenschap?

Moge God de Bethel gemeente van Enschede zegenen en behouden!!!

Met respect en liefde:
Levente Nagy Vajda, predikant

Ik hoop dat u samen met ons wilt blijven sparen om deze mensen te kunnen blijven ondersteunen.
Namens de werkgroep, Bonny Hiemstra


 • -

Diaconiecollecte zondag 11 maart 2018

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie

Kerken in Almere runnen een sociale supermarkt.

Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en veel armoede en werkloosheid voorkomt. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in (financiële) nood bij met praktische hulp, waaronder een sociale supermarkt. Hier krijgen klanten niet een standaard voedselpakket maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Ook is er een kleding-, meubel- en witgoedloket. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Al de verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand.

Collecteert u mee voor dit speciale project en voor de inrichting van het nieuwe pand?


 • -

Diaconiecollecte zondag 25 februari 2018

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie

Uit de schulden.

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. ‘Ik heb geen gat in mijn hand maar moet alles in m’n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag kwam ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje dat mij helpt’, vertelt een moeder uit Amsterdam. Kerk in actie nam met andere kerken en Christelijke organisaties het initiatief voor het project SchuldHulpMaatjes. Jaarlijks worden zo’n 6000 mensen persoonlijk begeleid. Ook is er een speciale website waar jongeren meer te weten kunnen komen over geldzaken en risico’s van schulden en waar ze ontdekken hoe ze schulden
kunnen voorkomen. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.


 • -

Diaconiecollecte zondag 18 februari 2018

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie

Met je kinderen op de vlucht.

Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Onder hen bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa – vallei in Oost Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder zeer moeilijke omstandigheden proberen moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC ondersteunt gevluchte moeders met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting. De medewerkers van het IOCC redden zo niet alleen kinderlevens, maar ze helpen bovendien moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te bieden.

Collecte van harte aanbevolen.