Speerpunten

Oog voor elkaar

Een hechte gemeenschap met elkaar

Jeugd en jongeren

Ruimte voor hun inbreng en beleving

Oog voor de wereld

Geroepen om God bekend te maken

Uitgelicht

Actueel

Eredienst – zondag 4 december 2016 om 10.00

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Poortman (Veenendaal) Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed Zingen: Psalm 117 Votum en groet Zingen: Gezang 126 (Nieuwe Liedboek 439) Geboden: Romeinen 13 Zingen: Psalm 81: 9 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: 1-14 Zingen: Gezang 66: 1-3 Toelichting Kerstproject Zondagsschool (Lezing: Mattheüs 1: 5a) Vogeltje van de Zondagsschool n.a.v. geboorte

Lees meer ...

Wandelen … wie heeft er nog tijd voor?

November 2016 (Naar Handelingen 16: 16-40) Het hysterische geschreeuw van de menigte galmde nog na in hun oren, terwijl Paulus en Silas de soldaten weg hoorden lopen door de holle gangen van de gevangenis. Alles, alles deed hun pijn. En er was niemand die hen kon helpen. De nacht viel, een pijnlijke, lange, donkere nacht,

Lees meer ...

Kerstproject Zondagsschool 2016 – Beloofd is beloofd

Dit jaar is het thema van het kerstproject van de zondagsschool: “beloofd is beloofd” en dat wordt uitgebeeld door een projectverbeelding voor in de kerk. Zichtbaar in die verbeelding is een cirkel met daarin een Levensboom, een boom met een stam, 5 takken én wortels gemaakt in rood gekleurde stof met daar doorheen geweven een

Lees meer ...

Terugblik Stamppotrestaurant

Zaterdag 12 november was het weer zover, we organiseerden voor de actie Roemenië een stamppot restaurant in de grote zaal van de kerk. ’s Morgens begonnen we met het snijden van de winterwortelen en uien (fam. Huisman). Ook moesten buiten de pannen worden aangesloten om de stamppot in te koken. De tafels mochten we weer

Lees meer ...

Uitgangscollecte zondag 5 februari 2017 – Werelddiaconaat (Kerk in Actie)

Boeren verdienen meer met biologische nootmuskaat. In 18e eeuw was nootmuskaat het zwarte goud voor de Indonesische provincie Noord-Molukken. Tegenwoordig is de prijs van de specerij laag. Toch is er wereldwijd een grote vraag naar nootmuskaat van goede kwaliteit. Daarom traint partnerorganisatie IDH (Sustainable Trade Initiative) boeren om nootmuskaat op biologische wijze te verbouwen en

Lees meer ...

Heilig Avondmaalscollecte zondag 29 januari 2017 – Leprastichting

Lepra is een oude ziekte die al in de tijd van de Bijbel voorkwam. Maar ook nu, in de 21ste eeuw eist deze afschuwelijke ziekte nog honderdduizenden slachtoffers per jaar. Tijdens Wereld Lepra Dag van zondag 29 januari wordt wereldwijd stil gestaan bij het lot van leprapatiënten. Nog steeds worden duizenden leprapatiënten door dorpsgenoten, kennissen

Lees meer ...

Uitgangscollecte zondag 15 januari 2017 – Friedensstimme

Stichting Friedensstimme staat al 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer. Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders

Lees meer ...

Uitgangscollecte zondag 1 januari 2017 – De Herberg

Op 1 januari is de uitgangscollecte bestemd voor het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg te Oosterbeek. De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op

Lees meer ...

Uitgangscollecte 25 december 2016 – Kinderen in de knel (Kerk in actie)

Jezus leerde ons dat ieder kind bijzonder is. Ook een kind met een verstandelijke beperking. In de kleine plattelandsdorpen in Pakistan weten ouders niet goed hoe ze met hun gehandicapte kind om moeten gaan. Ze verbergen hun kinderen. Ze schamen zich er voor. Sommigen zien de handicap zelfs als een straf van God. De meeste

Lees meer ...

Diaconiecollecte 25 december – Terwille

Terwille is een door de overheid erkende GGZ-instelling voor verslavingszorg en maakt deel uit van Concern De Hoop. Zij bieden hulp aan mensen met een verslaving en aan hun omgeving. Ook heeft Terwille een gespecialiseerd programma voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen en slachtoffers van loverboys. Het hulpaanbod van Terwille is toegankelijk voor

Lees meer ...

Eredienst – zondag 27 november 2016 om 10.00

Orde van Dienst Voorganger: Drs. J.A. Bor (Valkenburg) Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Psalm 24: 1 (staande) Votum en groet Stil gebed Sonntagsmorgen, Mendelssohn (René piano, Karin en Miek zang) Zingen: Lied 444: 1,2,5 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 71: 11,14 Gebed Eerste schriftlezing: Jozua 1: 1-9 Tweede schriftlezing: Lucas 1: 26-38 Preek

Lees meer ...

Avondmaalsdienst – zondag 20 november 2016 om 10.00

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant) Thema: Werken aan vergeving! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 27: 1, 2 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Liedboek 2013 nr. 315: 1, 2 Gebed om Gods Geest Schriftlezing: Genesis 50: 15-26 (HSV) Zingen: Liedboek 2013 nr. 364: 4, 5, 6 Zingen:

Lees meer ...

Open Doors Dag 2016

5 november 2016, Utrecht Terwijl het merendeel van de bevolking op zaterdagochtend nog in diepe rust verkeerde, was het op station Enschede tegen zevenen al behoorlijk bedrijvig. Een man of 30, jong en iets minder jong, hadden zich, met hand-, rug- of trektassen, vol etenswaren, verzameld om naar Utrecht af te reizen. Gelukkig was ook

Lees meer ...

Levend Woord – oktober 2016

Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid (2 Korinthiërs 3: 17) Een impressie van wat dit woord ons bracht. Allereerst een uitleg van het Schriftgedeelte waaruit het levende woord komt door Ad Roos. Ad had vlak voor het schrijven van dit stukje ontdekt dat de brillenglazen van zijn gewone bril zo verweerd

Lees meer ...

Levende Woorden

In de tijd dat er nog een groot te kort aan Bijbels was in China, trok een Chinese evangelist rond om het evangelie te vertellen. Op een dag moest hij 20 jonge christenen verlaten om het Woord ook aan anderen te gaan brengen, maar hij had geen Bijbel om bij hen achter te laten. Hij

Lees meer ...

Eredienst – zondag 13 november 2016 om 10.00

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant) Thema: Voltooid leven! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 73: 8, 9 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Liedboek 2013 nr. 73: 10, 11 Gebod van God: Romeinen 13: 8-10 (NBV) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 478 Gebed om Gods vergeving en Geest Schriftlezing:

Lees meer ...

Kerstproject Zondagsschool – Beloofd is beloofd

Op de eerste adventszondag 27 november a.s. beginnen wij samen met de kinderen aan ons kerstproject. Dit jaar is het thema: “beloofd is beloofd” en dat wordt uitgebeeld door een projectverbeelding voor in de kerk. Zichtbaar in die verbeelding is een cirkel met daarin een Levensboom, een boom met een stam, 5 takken én wortels

Lees meer ...

Roemeniëreis 2017

Je zult wel denken, de winter moet nog beginnen en dan hebben ze het al over de zomer van 2017. Dat heeft een reden. We zijn al enkele jaren in de zomer naar Kisfülpös geweest samen met een groep mensen (jongeren) uit de gemeente. Ook dit jaar willen we ons hier weer sterk voor maken.

Lees meer ...

Kisfülpös

Op zaterdag 17 september vertrokken we met de auto vol geladen naar Kisfülpös. De dakkoffer was volgepakt met incontinentiemateriaal, verbandmiddelen en complete computers. (er was 1 nieuwe computer geschonken door een familie uit onze gemeente, dank!!) De reis verliep voorspoedig en zondag kwamen we gelijk met de koeien in het dorp aan. Met de familie

Lees meer ...

Diaconiecollecte 27 november – Voedselbank

In Enschede en Haaksbergen zijn er jaarlijks tussen de 500 en 600 gezinnen die elke week een krat met producten komen halen bij de voedselbank. De voedselbank ziet het aantal cliënten helaas niet dalen. Het blijft moeilijk om wekelijks een afwisselend en vers voedselpakket samen te stellen. Ondanks de medewerking van supermarkten en andere producenten

Lees meer ...

Avondmaalscollecte zondag 20 november – Tear (orkaan Matthew Haïti)

Op dinsdag 4 oktober sloeg orkaan Matthew toe in Haïti. Met windsnelheden van meer dan 230 km/uur heeft de orkaan een spoor van verwoesting achtergelaten in het land dat nog maar nauwelijks hersteld is van de aardbeving in 2010. Er zijn honderden doden gevallen en 1,4 miljoen mensen hebben dringend hulp nodig. Tear komt in

Lees meer ...

Uitgangscollecte 13 november 2016 – Kerk in Actie Diaconaat

Steun mensen in een sociaal isolement Mensen die eenzaam zijn, schulden hebben of verslaafd zijn, voelen zich vaak alleen staan. Het Interkerkelijk Diaconaal Overleg in Lelystad zet zich, met steun van Kerk in Actie, in voor deze mensen. Inloopcentrum Waterwijk is er bijvoorbeeld voor wie op zoek is naar warmte en steun. Men kan er

Lees meer ...

Hé jij daar, je moet volharden! Ik moet watte?

Oktober 2016 (Naar Hebreeën 10:19-37) Waar blijft mama nou? Zuchtend kijk je uit het raam. Het wordt al donker en ze is nog niet thuis. Toen je thuis kwam uit school lag er een briefje op tafel: “Lieve schat, ik ben boodschappen gaan halen zodat we straks gezellig samen frietjes kunnen eten. Wil jij intussen

Lees meer ...

Doopdienst – zondag 6 november 2016 om 10.00

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant) Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 139: 7, 8, 9 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Liedboek 2013 nr. 139: 10, 11, 14 Gebed om Gods Geest Schriftlezing: Jesaja 49: 13-16 (HSV) Zingen: Liedboek 2013 nr. 864: 3, 4 Kinderen groep 6 t/m

Lees meer ...

Dankstond voor gewas en arbeid – woensdag 2 november 2016 om 19.30

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant) Thema: Niet bij brood alleen! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed Zingen (staande): Nieuwe Liedboek 2013 nr. 136: 1, 2, 12, 13 Bemoediging en groet Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 330 (melodie: Liedboek nr. 803) Gebed om Gods Geest Schriftlezing: Deuteronomium 8 Benno Kok (orgel) en Anita

Lees meer ...

Eredienst zondag 30 oktober 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant) Thema: De beker(ing)! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 146: 1, 2, 3 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Liedboek 2013 nr. 146: 4, 5 Geloofsabemoediging: Romeinen 8: 27, 28 Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 448 Gebed om Gods vergeving en Geest Schriftlezing: Genesis

Lees meer ...

Eredienst zondag 23 oktober 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Mevr. A.C. Winter (Amsterdam) Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed Zingen: lied 84: 1-3 Bemoediging en groet Zingen: lied 84: 4-6 Geloofsaansporing: Romeinen 6: 11-14 Zingen: lied 79: 3,5 Gebed om de Heilige Geest Schriftlezing: Romeinen 10: 1-13 Zingen: lied 944: 1-3 Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Lied kindernevendienst Preek Zingen:

Lees meer ...

Hé, hoor jij bij Jezus?

September 2016 Soms zijn er van die momenten, je weet het gewoon, als ik nu laat merken dat ik bij Jezus hoor, dan krijg ik een rotopmerking of rotblik! Die momenten horen erbij, als je bij Jezus hoort. Dat heeft Jezus Zelf gezegd. Het overkwam Hem immers Zelf ook. Jezus deed alleen maar goede dingen

Lees meer ...

Eredienst zondag 16 oktober 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds. van Veen (Zwolle) Thema: Over worstelen met je leven om vrij te worden voor de toekomst Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed Introïtus Psalm 27: 1,2 Votum en groet Zingen: Lied 305 Gebed Eerste lezing: Genesis 32: 22-32 Zingen: Ps43: 2,3 Tweede lezing: Romeinen 8: 1-11 Zingen: Ps.102: 8,9

Lees meer ...

Eredienst zondag 9 oktober 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: Vergeet-mij-niet(je)! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 77: 1, 2 (staande) Bemoediging en groet Sanne en Eva Eenkhoorn zingen: Ik zal er zijn (Sela) Geloofsaansporing: Jacobus 1: 2-4 (NBV) Zingen: Liedboek 2013 nr. 1008: 1, 2 Gebed om Gods vergeving en

Lees meer ...

Extra activiteit rondom Dankdag op zondag 30 oktober a.s.

Wij proberen één keer per jaar een extra activiteit te organiseren rondom een Bijbels of Kerkelijk thema. Dit jaar hebben we “Dankdag” (2 november) gekozen als thema en willen dit samen met de kinderen doen op zondag 30 oktober. Wij willen de kinderen graag kennis laten maken met de betekenis van Dankdag. Dankdag, het woord

Lees meer ...

Uitgangscollecte Kerk in Actie

Uitgangscollecte 16 oktober 2016 Kerk in Actie Werelddiaconaat (Nepal). In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen. Dorpsbewoners leven van landbouw en veehouderij, maar rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond. De bevolking heeft meestal geen toegang tot nieuwe landbouwmethoden. De organisatie ICFON zet zich, met steun van

Lees meer ...

Stampotbuffet 12 november

Zaterdag 12 november 2016 zal er in de grote zaal van de kerk een stamppotbuffet worden gehouden. U kunt voor een leuke prijs een heerlijke stamppot (met worst) komen eten. Tevens zal er voor de liefhebber chilli con carne of een ambachtelijke gehaktbal zijn. De opbrengst is voor de Actie Roemenië. Het buffet is geopend

Lees meer ...

Eredienst zondag 2 oktober 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: Geloven is: doen én laten! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 70 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Liedboek 2013 nr. 105: 6 Gebed van verootmoediging Genadeverkondiging Zingen (staande): Apostolische geloofsbelijdenis Gebed om Gods vergeving en Geest Schriftlezingen: Genesis 39: 1-9 (NBV)

Lees meer ...

Eredienst zondag 25 september om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant) Thema: Een goed woord! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 85: 1, 2 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Liedboek 2013 nr. 85: 3, 4 Wet des Heren Zingen: Reinier Kleijer uit de Bundel Zing nr. 9 (melodie: Liedboek 2013 nr. 972) Gebed

Lees meer ...

Eredienst zondag 18 september om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Bierma (Nijverdal) Orgelspel Voorbereidingslied: Gezang 381 : 1, 4, 5 Votum & Groet Zingen: Psalm 84 : 1, 2 Verootmoediging, Schuldbelijdenis, Wetslezing Zingen: Psalm 119 : 12 Gebed om opening van het Woord Schriftlezing: Johannes 15 : 1 – 8 (NBV) Zingen: Lied 317 : 2 Verkondiging n.a.v. Johannes 15

Lees meer ...

Avondmaalsdienst zondag 11 september 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant) Thema: Stille kracht van Boven! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 147: 1, 2 Bemoediging en groet Zingen: Liedboek 1973 nr. 466: 2, 3 Gebed om Gods Geest Schriftlezing: Filippenzen 4: 10-20 (BGT) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 186 A Zingen: Reinier Kleijer

Lees meer ...

Terugblik Herfstfair 2015

De laatste, goed bezochte, fair was in het najaar 2015. Met een concert en verkoop van lekkernijen en leuke spullen is geld ingezameld voor het werk van Frank Abbas in Bulgarije. Dat Frank Abbas in dezelfde periode vanwege burn-out werd opgenomen in een kliniek in de buurt van Frankfurt was toen nog niet bekend. Frank

Lees meer ...

Jaarthema 2016-2017 jeugdwerk

In het nieuwe seizoen gaan we in het jeugdwerk een jaarthema introduceren. Voor het komende seizoen is het jaarthema ‘de vervolgde kerk’. Voor dit jaarthema gebruiken we lesmateriaal van Open Doors. Op 5 november vindt de Open Doors – dag plaats in Utrecht. Wij willen hier met een groep jongeren heengaan om meer te leren

Lees meer ...

Ben jij wel eens bang voor later? – thema seizoen 2016-2017

Stel je voor dat je een klein zusje hebt van drie jaar. Ze komt naar je toe en vertelt: “Ik ben bang, want ik ga over een tijdje voor het eerst naar groep 1 op jouw school. Ik hoor dat je allemaal daar moeilijke dingen moet doen en mama zegt dat ik moet leren plassen

Lees meer ...

Eredienst zondag 4 september om 10.00 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: Hemelburger! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 21: 1, 2, 3 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Liedboek 2013 nr. 21: 4, 7 Afscheid van aftredende ambtsdragers Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 265 (melodie: Liedboek 2013 nr. 542) Gebed om Gods vergeving

Lees meer ...

Eredienst zondag 28 augustus 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Kleijer (Haren GR) Orgelspel Welkom, Mededelingen, Stil gebed Voorbereiding Zingen: Psalm 107: 1,5 Bemoediging en groet Drempelgebed Zingen: Psalm 107: 10 Leefregel (Micha 6: 8) Zingen: Lied 320: 1–3 Dienst van het Woord Gebed bij de opening van het Woord Lezen: Deuteronomium 30: 15–18a,19–20a Zingen: Lied 316: 1,4 Lezen: Lukas

Lees meer ...

Eredienst zondag 21 augustus 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Bierma (Nijverdal) Orgelspel Welkom, Mededelingen, Stil gebed Aanvangslied: Gezang 380: 1,4,7 – Ontwaak, o mens, de dag breekt aan Votum en Groet Zingen: Psalm 138: 1 – U loof ik, Heer, met hart en ziel Inkeer en vergeving Zingen: Gezang 399: 6 – Wij zegenen, o Heer, Uw goedheid al

Lees meer ...

Eredienst zondag 14 augustus 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Groeneveld (Lunteren) Thema: LICHTdragers… Orgelspel Welkom, Mededelingen, Stil gebed Intochtslied: Psalm 27: 1 Votum en Groet Lied: Psalm 27: 2 en 4 Verootmoedigingsgebed Lied: Psalm 86: 2 Woord van bemoediging / apostolisch vermaan Romeinen 13: 8 ev Lied: Psalm 86: 4 Gebed om de opening van het Woord Schriftlezing: Johannes

Lees meer ...

Eredienst zondag 7 augustus 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Bierma (Nijverdal) Orgelspel Welkom, Mededelingen, Stil gebed Zingen: Lied 314 : 1, 3 Votum & Groet Zingen: Psalm 84 : 1, 6 Verootmoediging, Genadeverkondiging en de Leefregels Zingen: Lied 687 : 3 Gebed bij de opening van de Schrift Schriftlezing: Mattheüs 19 : 16–30 (NBV) Zingen: Psalm 136 : 1,

Lees meer ...

Eredienst zondag 31 juli 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Elsinga (Almelo) Thema: Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u Orgelspel Lied voor de dienst: Lied 352:1,4,5,7 Welkom, Afkondigingen, Stil gebed INTOCHT Intochtslied: Psalm 47:1,3 Stil gebed Onze hulp en groet VEROOTMOEDIGING Inleiding op het thema Johannes 20:19-23 Gebed Zingen: Lied 836:1,4,5 Leefregel Zingen: Psalm 93:4 DIENST

Lees meer ...

Eredienst zondag 24 juli 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Laseur (Voorthuizen) Thema: Je moest eens weten! Welkom, mededelingen, stil gebed Lied 118: 1,2 Votum en groet Handelingen 2: 42 Lied 364: 1,2,3,4,5,6 Hooggebed De geboden van God Opwekking 354: 1,2 Schriftlezingen (Lucas 12: 27-34 en Hebreeën 4: 14-16) Lied 678: 4,5,6,7,8,9 Prediking Gezang 437: 1,2,3 (Liedboek voor de Kerken)

Lees meer ...

God, hoe heet U eigenlijk?

Juni 2016 Een naam kan iets over iemand zeggen. Denk bijvoorbeeld maar aan de naam Jezus (God redt of God de Redder) of Alexander de Grote (Alexander was een groot veldheer) of Sneeuwwitje (ze had een blanke huid als sneeuw) of ‘van Zutphen’ (een voorouder woonde ooit in Zutphen). Zou God ook een Naam hebben?

Lees meer ...

Eredienst zondag 17 juli 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Bierma (Nijverdal) Afkondigingen door de ouderling van dienst Voorbereidingslied: Gezang 320 : 1, 3 Votum en Groet Zingen: Psalm 118 : 1, 10 Verootmoediging en schuldbelijdenis Als voortzetting van ons bidden ZINGEN we Gezang 463 : 1, 2 Genadeverkondiging De tien woorden Zingen: Psalm 86 : 4, 5 Gebed bij

Lees meer ...

Gezinsdienst zondag 10 juli 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: Wie leidt jouw leven? Orgelspel (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 78: 1, 2 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Liedboek 2013 nr. 868: 1, 2, 5 Lezing: Tien Geboden voor kinderen Zingen: Liedboek 2013 nr. 868: 5 Gebed om Gods vergeving en Geest Schriftlezing: Numeri 27: 12-23 (BGT)

Lees meer ...

Workshops Crea-groep

13 mei jongstleden zijn wij van de Crea-groep bij elkaar gekomen, om in een vergadering te bespreken hoe we met de Crea-groep binnen Bethel verder gaan. We gaan dit in de vorm van workshops doen; ieder groepslid gaat een workshop voorbereiden en vervolgens geven. Mensen uit de gemeente kunnen zich dan voor de workshop waaraan

Lees meer ...

Nabeschouwing en vooruitblik jeugdwerk Bethel 2016

Het jeugdwerkseizoen 2015-2016 zit er weer op en het is tijd voor de grote vakantie. Tijd voor een terugblik en een vooruitblik. Allereerst kijken we terug op een geslaagd seizoen met veel verschillende hoogtepunten. Het begon allemaal op een regenachtige avond begin september, waar we genoten van een barbecue. Ondanks de regen was het erg

Lees meer ...

Uitgangscollecte 28 augustus voor Open Doors

‘Open Doors’ steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. ‘Open Doors’ brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft ‘Open Doors’ training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. ‘Open Doors’ werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil ‘Open Doors’ westerse christenen betrekken

Lees meer ...

Ambtsdragersbevestigingsdienst zondag 3 juli 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: wisseling van de wacht!! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 43: 3, 4 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Liedboek 2013 nr. 73: 9, 10 Gebed om Gods Geest Schriftlezing: Numeri 20: 22-29 (NBV) Zingen: Reinier Kleijer: DV nr. 22: 1, 2

Lees meer ...

Eredienst zondag 26 juni 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: Wat doen jullie nóu?! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 95: 4, 5 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Liedboek 2013 nr. 654: 1, 2, 3 Gebod van God: Efeziërs 4: 21b-30 (NBV) Zingen: Liedboek nr. 654: 4, 5, 6 Gebed om

Lees meer ...

Eredienst zondag 19 juni 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema:Ongelijke behandeling?! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 133 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Liedboek 2013 nr. 315: 1, 2 Geloofsaansporing: Jacobus 1: 19-22 (BGT) Zingen: Liedboek 2013 nr. 315: 3 Gebed om Gods vergeving en

Lees meer ...

avondmaalsdienst zondag 11 juni 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema:Koersvast! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed Orgelspel (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 27: 2, 5 Bemoediging en groet Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 411 Gebed om Gods Geest Schriftlezing: 2 Timotheüs 2: 1-13 (HSV) Zingen: Liedboek 2013 nr. 727: 3, 4, 10 Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied, terwijl

Lees meer ...

Kom maar, ik pak je hand!

Mei 2016 (Naar Jesaja 42: 16,17 en Lucas 10: 25-37) Je kan op van alles vertrouwen: je vrienden, je mobieltje, je geld, je veilige huis. Allemaal kunnen ze jou bescherming bieden als dat nodig is. Daarom zorg je er ook voor dat je vrienden je aardig blijven vinden, dat er genoeg tegoed op je mobiel

Lees meer ...

Hé, vreemdeling, wil jij er ook bij?

April 2016 (Naar Jes.56: 1-8) Huh?! Wie stelt die vraag? En wie is die vreemdeling? Waarom wil hij er eigenlijk bij? Is er nog wel plek voor hem en al die anderen die dan volgen? Weet jij wie die vraag stelt: “Hé, vreemdeling, wil jij er ook bij?” Gód stelt die vraag. En jíj bent

Lees meer ...

Zomertour The Psalm Project

Na de succesvolle concertreeks ‘Psalm Pasen’ gaat The Psalm Project opnieuw op tournee. In samenwerking met Zingen in de kerk, een initiatief van Kerk in Actie, volgt een serie zomerconcerten met de titel ‘Groen is het land’. Het concert wordt gehouden op vrijdag 17 juni om 20.00 uur in de Zuiderkerk, Haaksbergerstraat 118 te Enschede.

Lees meer ...

Regiotour “geboeid door overwinning”

Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) komt ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum naar u toe! Dominee Yesuratnam uit India is te gast. Kom luisteren naar zijn verhaal over vervolgde christenen in India! HVC-directeur Jan Dirk van Nifterik deelt in de nieuwe presentatie “Geboeid door overwinning” persoonlijke reiservaringen en lessen van de vervolgde kerk. “In de

Lees meer ...

Cursus Bijbelse Feesten

Overal waar mensen samenleven zijn er geregeld feesten. Het is goed om te vieren, om bij leuke of bijzondere dingen stil te staan. Om terug te kijken naar toen, stil te staan bij nu, en een blik te werpen op de toekomst. Op die manier vieren we ook in onze kerk diverse feesten. Komend najaar

Lees meer ...

Samenloop voor Hoop

In de vorige Bethelbode had ik een stuk geschreven over het prachtige evenement ‘Samenloop voor Hoop’. Dit evenement zal plaatsvinden op 25 en 26 juni in het Gerardus Majellapark in Overdinkel. Een 24-uurs wandelestafette voor het goede doel. En dat doel is KWF kankerbestrijding. Ik heb een mooi team van 30 personen bij elkaar gekregen.

Lees meer ...

Vanuit de Adventscommissie

Het is nog lang geen kerst en toch al vast een berichtje van de Adventscommissie. Vorig jaar hebben wij de jaarlijkse Adventsviering en Adventsmaaltijd in een nieuw jasje gestoken. Een Adventsviering omlijst door muziek in de kerkzaal met aansluitend een maaltijd in de grote zaal. Deze nieuwe opzet is door de mensen die daarbij aanwezig

Lees meer ...

Vanuit de zondagsschool

Jaarlijkse uitje Op zaterdag 9 juli gaan wij met de kinderen, evenals de voorgaande jaren, naar de speeltuin “De Hoge Boekel” om ons seizoen samen af te sluiten. De kinderen kunnen daar heerlijk met elkaar spelen en de ochtend wordt afgesloten met het samen eten van patat en een ijsje… Alle kinderen ontvangen een persoonlijke

Lees meer ...

Verslag Jeugdkamp 2016

Op 15 april vertrok de jeugd richting Borne voor jeugdkamp 2016. De eerste groep had een vlotte reis, de andere twee groepen hadden met uitdagende weersomstandigheden te maken (onweer, hagel en veel regen). Uiteindelijk was iedereen voor negen uur ’s avonds binnen. Om 10 uur kon het eerste spel beginnen: ‘wie spreekt de waarheid’, waarbij

Lees meer ...

Zomeractie

Elk jaar organiseert de diaconie een zomeractie. Dit houdt in dat gemeenteleden in de vakantietijd op bezoek gaan bij andere gemeenteleden die aan huis gebonden of 80 jaar en ouder zijn. De diaconie zorgt voor de attenties en zal deze aan u uitdelen op zondag 3 juli na de dienst. Het verzoek aan u is

Lees meer ...

Actie Roemenië

Actie Roemenië In Kisfülpös is iedereen druk met het werken op het land; het is klaargemaakt om te zaaien zodat er straks weer geoogst kan worden. Op de pastorie van ds. Nagy zijn ze druk met het vervangen van de ramen en kozijnen. Dit was zoals u op de foto’s kunt zien ook wel nodig.

Lees meer ...

Uitgangscollecte 3 juli Dorcas

Dorcas inzet voor noodhulp. Wereldwijd zijn er meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht. Velen zijn uit hun land gevlucht en vele anderen zijn ontheemd in hun eigen land. Het aantal vluchtelingen is de afgelopen jaren fors gegroeid. Hiermee is ook het werk van Dorcas gegroeid. In 2015 gaf Dorcas in elf landen verschillende

Lees meer ...

Avondmaalscollectecollecte zondag 12 juni tbv De Schuilplaats Albanie

Doel. Het kinderhuis “Vatër e Ngrohtë” (“De Schuilplaats“) inte Gjirokastër, een stad in het zuiden van Albanië waar we nu voor het derde jaar voor collecteren, is opgericht in 1996 in Nederland (Brummen) en twee jaar later geregistreerd in Albanië, met als doel “om kinderen waarvoor hun eigen familie niet kan zorgen, een thuis te

Lees meer ...

eredienst zondag 5 juni 2016 om 10.00uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Groeneveld (Lunteren) Thema: Een blijvertje…??!! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed intochtslied ps 84: 1 en 3 Votum en groet lied 302: 1 en 2 verootmoedigingsgebed ELB lied 302:3 apost. vermaan Rom 13:8 ELB lied 302:4 Kinderen gaan naar de nevendienst verkondiging: thema “een blijvertje..??!!” nav joh 15:5 muzikaal

Lees meer ...

eredienst zondag 29 mei om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: Geef mij macht! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 97: 1, 5, 6 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 215 (melodie: Liedboek 1973 nr. 464) Gebed van verootmoediging Genadeverkondiging Zingen: Liedboek 2013 nr. 412: 1, 2, 3 Gebed om

Lees meer ...

eredienst zondag 22 mei 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: ‘t Kan verkeren! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 91: 1, 7 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Liedboek 2013 nr. 405: 1, 2 Wet des Heren: Exodus 20: 1-17 (NBG) Zingen: Liedboek 2013 nr. 405: 3, 4 Gebed om Gods vergeving

Lees meer ...

Bijzondere Avondmaalsviering

Bijzondere avondmaalsviering. Op zondag 12 juni zal er een aangepaste avondmaalsviering gehouden worden voor gemeenteleden, die om welke reden dan ook de gewone viering niet (meer)kunnen bijwonen. Het is de bedoeling een korte dienst te houden, die 20 minuten zal duren. Daarin willen wij het Heilig Avondmaal vieren. De dienst begint om 15.00 uur. Daarna

Lees meer ...

Gospelconcert 29 mei

 Gospelconcert Chanoeka, Tribute & Metanoia presenteren: Together, een spetterend gospelconcert in een unieke setting. Poppodium Metropool in Hengelo zal op 29 mei 2016 huisvesting geven aan deze middag, waarbij iedereen gezamenlijk kan genieten van een bijzondere gospel sound! Speciaal voor dit evenement komen de gospelkoren Chanoeka, Tribute en Metanoia uit Hengelo en Enschede samen

Lees meer ...

Zingen voor Israel op 28 mei in Rijssen

 Zingen voor Israël op 28 mei in Rijssen Onder het motto “Zingen voor Israël” organiseert de Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk een koor- en samenzangavond op zaterdag 28 mei 2016 in Kerkelijk centrum Sion, Johannes Vermeerstraat 2 in Rijssen. Aanvang: 19.30 uur, maar vanaf 19.15 uur zal er samenzang zijn. Muzikale medewerking wordt

Lees meer ...

Samenloop voor hoop

 Samenloop voor Hoop Op 25 en 26 juni 2016 wordt er in de gemeente Losser, en wel in het Gerardus Majella park in Overdinkel, een Samenloop voor Hoop wandelestafette gehouden. Een bijzonder en indrukwekkend evenement in estafettevorm die 24 uur duurt. 24 uur lopen voor het goede doel. En dat goede doel is KWF

Lees meer ...

Jaarlijkse BBQ Bethelkerk op vrijdag 1 juli

Op vrijdag 1 juli is weer de jaarlijkse BBQ van de Bethelkerk. Het wordt gehouden bij Harry Koster aan de Buurserstraat 401. Nadere informatie en opgavenformulieren voor de BBQ zullen in de Bethelbode van juni meegeleverd worden. Het is elke keer weer een heerlijk samen zijn! Houdt u 1 juli vrij?

Lees meer ...

Uitgangscollecte zondag 5 juni voor Kerk in Actie

In Guatemala krijgt ieder uur een meisje te maken met seksueel geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. Refugio (partnerorganisatie van Kerk in actie) zet zich in om het toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe te roepen. Dit gebeurt niet alleen door de meisjes te begeleiden, maar ook door bijvoorbeeld de

Lees meer ...

Diaconiecollecte zondag 5 juni voor de bloemendienst

Iedere zondag gaan er als groet van de gemeente bloemen naar gemeenteleden die wegens ziekenhuisopname of om andere redenen de kerkdienst niet kunnen bijwonen. Ook bij vreugdevolle gebeurtenissen, zoals geboorten en jubilea, worden er bloemen bezorgd. Dankzij uw bijdrage hopen we dit nog heel lang te kunnen blijven doen. De diaconie beveelt deze collecte van

Lees meer ...

Uitgangscollecte 1e pinksterdag tbv het “Hospice Enschede”

Hospice Enschede is een kleinschalig “Bijna-Thuis-Huis”. Dit betekent dat we intieme huisvesting aanbieden. Zowel de verzorging als begeleiding gebeurt hier zoals men dat thuis gewend is. Wij proberen de zorg zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van onze bewoners. De eigen huisarts geeft de medische begeleiding en de verpleging wordt gedaan

Lees meer ...

Pinkstergezinsdienst zondag 15 mei 2016 om 9:50 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: Het Pinkstergeschenk: De Geest!/strong> Orgelspel Liederen vóór de dienst: Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 378 Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 168 (melodie: Liedboek 2013 nr. 979) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 226 Woord van welkom, mededelingen en stil gebed (door ambtsdrager) (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 87 (staande) Bemoediging

Lees meer ...

Feest is drie keer feest!

Maart 2016 Als er een feestje gevierd gaat worden is het eigenlijk drie keer feest. Want het is al feest als jíj een uitnodiging krijgt: “Jippie, ik mag óók komen! Ik krijg een uitnodiging!” En als je dan naar het  feest gaat en de deur gaat open, dan is het feest dat jij er bent:

Lees meer ...

eredienst zondag 24 april 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: Snoeien is bloeien! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 98 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Liedboek 2013 nr. 80: 4, 5 Wet des Heren: Exodus 20: 1-17 (NBG) Zingen: Reinier Kleijer: Zing nr. 9 (melodie: Liedboek 2013 nr. 972) Gebed om

Lees meer ...

zingen voor Israël op 28 mei in Rijssen

Onder het motto “Zingen voor Israël” organiseert de Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk een koor- en samenzangavond op zaterdag 28 mei 2016 in Kerkelijk centrum Sion, Johannes Vermeerstraat 2 in Rijssen. Aanvang: 19.30 uur, maar vanaf 19.15 uur zal er samenzang zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door de Chr. Gemengde Zangvereniging “Looft den Heer”

Lees meer ...

eredienst zondag 17 april om 10.00 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: Bij dit Brood alléén! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed Zingen (staande): Liedboek 2013 nr. 111: 1, 2, 3 Bemoediging en groet (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 111: 4, 5, 6 Geloofsaansporing: 1 Corinthiërs 5: 6-8 (NBV) Zingen: Liedboek 2013 nr. 618: 5 Gebed om Gods

Lees meer ...

eredienst zondag 10 april 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: Alles draait om Hem! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (door ambtsdrager) Zingen (staande): Liedboek nr. 23b: 1, 2, 5 Bemoediging en groet (staande) Eva en Sanne Eenkhoorn, Rutger Vuurboom en Martijn Gijselaar: Opwekking 598: Uw sterke hand Geloofsaansporing: Johannes

Lees meer ...

God is goed, God is liefde en God is rechtvaardig

Februari 2016 Tijdens het afleggen van een hindernisbaan, waarlangs jullie lekkere snoepjes konden verzamelen uit een grote voorraadpot, gebeurde allerlei narigheid. Jullie botsten tegen elkaar, waren teleurgesteld over de snelheid, lieten snoepjes vallen… Waren jullie daarna boos op mij? Nee, natuurlijk niet. Ik had juist het goede, namelijk de snoepjes, gegeven; de ongelukjes kwamen ergens

Lees meer ...

Opvang vluchtelingen in Enschede

Op 28 april houdt het Leerhuis de 2e avond met betrekking tot de opvang van vluchtelingen. Verschillende groepen die actief zijn, zullen zich presenteren. Het doel van deze avond is om u kennis te laten maken met verschillende initiatieven die in Enschede worden ondernomen. De avond wordt gehouden in de Lasonderkerk en duurt van 20.00

Lees meer ...

Cursus Theologische vorming gemeenteleden

Wellicht nog wat vroeg, maar reeds nu willen wij deze zeer interessante cursus onder uw aandacht brengen. Wij starten zaterdag 3 september 2016. De cursus wordt gegeven op zaterdagmorgen eens in de twee weken in kerkelijk centrum Sion in Rijssen. Er wordt lesgegeven in de vakken Oude Testament, Nieuwe Testament, Leren in de gemeente, Ethiek,

Lees meer ...

Kerk in Actie Werelddag

Kom naar de Werelddag en ontmoet christenen van over de hele wereld en laat u inspireren door hun verhalen. Op de Kerk in Actie Werelddag ervaart u hoe het is om deel uit te maken van de wereldwijde kerk. Van harte welkom op zaterdag 16 april! Tijdens de jaarlijkse Kerk in Actie Werelddag ontmoet u

Lees meer ...

Jaarvergadering PCOB

Op woensdag 13 april a.s. houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond, afd. Enschede, haar algemene ledenvergadering. Tijdens deze jaarvergadering zal het bestuur verslag doen van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar en krijgen de leden de gelegenheid om te informeren naar het bestuursbeleid en/of zaken aan te dragen die het bestuursbeleid kunnen stimuleren. Na het

Lees meer ...

Diaconiecollecte zondag 3 april voor de bloemendienst

Iedere zondag gaan er, als groet van de gemeente, bloemen naar gemeenteleden die wegens ziekenhuisopname of om andere redenen de kerkdienst niet kunnen bijwonen. Ook bij vreugdevolle gebeurtenissen, zoals geboorten en jubilea, worden er bloemen bezorgd. Dank zij uw bijdrage hopen we dit nog heel lang te blijven doen. De diaconie beveelt deze collecte van

Lees meer ...

paasgezinsdienst – zondag 27 maart 2016 om 9.50 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: xxx Liederen voor de dienst Zingen: Liedboek 2013 nr. 769: 1, 2, 3, 4 Zingen: Reinier Kleijer: Ik wil het lied van Pasen zingen (melodie: Liedboek 2013 nr. 908) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 168: 1, 2, 3, 4 Woord van welkom, mededelingen en stil gebed door ambtsdrager

Lees meer ...

avondmaalsdienst – vrijdag 25 maart 2016 om 19.30 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (Voorthuizen) Thema: Zijn dood – ons leven! “Pie Jesu”, Requiem (G. Fauré) door Benno Kok en Anita van der MolenWelkom, mededelingen, stil gebed (ouderling van dienst) Votum, Groet (voorganger)Zingen LiedbvdK (oude editie!) nr. 449: 1, 3 en 4 door de gemeente, staande (1 God enkel licht 3 Heer, waar

Lees meer ...

belijdenisdienst – zondag 20 maart 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Liedboek nr. 25: 2, 5 (staande) Bemoediging en groet (waarna gaat de gemeente zitten) Zingen: Liedboek 2013 nr. 838: 1, 2 Gebed Zingen: Liedboek 2013 nr. 838: 3, 4 Schriftlezing: Mattheüs 5: 13-16 (NBV) Zingen: Reinier Kleijer DV nr.

Lees meer ...

God hoeft niets van ons te krijgen, Hij komt juist om óns te dienen!

Januari 2016 Naar Lukas 22: 24-30 Jullie hadden vooraf nagedacht over de vraag wie of wat jullie het allerliefste zouden zijn als alles mogelijk was. Op club mochten jullie iets knutselen zodat je je ook zo kon verkleden. Juist toen jullie verkleed waren, kwam er post binnen. Voor ieder van jullie, James Bond, de miljonair,

Lees meer ...

eredienst ambtsdrager(her)bevestiging – zondag 13 maart 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: Hij laat niemand los! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 43: 1, 2, 3 Bemoediging en groet Zingen: Liedboek 2013 nr. 43: 4, 5 Gebed om Gods Geest Schriftlezing: Lucas 22: 66-71 (HSV) Zingen: Liedboek 2013 nr. 558: 1, 6, 7

Lees meer ...

Bidstond voor gewas en arbeid – woensdag 9 maart 2016 om 19.30 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: Wat is de schat van jouw hart? Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (door ambtsdrager) (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 119: 13, 14 (staande) Bemoediging en groet Benno Kok en Anita van der Molen-Holl: I adore Thee (Uit: Crucifixion van John Stainer) Gebed om Gods Geest

Lees meer ...

eredienst – zondag 6 maart 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (voorthuizen) Thema: Als ’t menens wordt ! Orgelspel Welkom, Mededelingen, Aankondiging stil gebed Gezang 751: 1,2,3,4 Votum en Groet Gezang 145: 1,3 Verootmoediging Gezang 576b: 1,3 Gebed Schriftlezing: Openbaring 1, 10-20 Gezang 653: 1, 2 Verkondiging: Als ’t menens wordt! Gezang 653: 4,5 Dienst der gebeden Gezang 103c: 1,

Lees meer ...

• Natuurwerkdag: kikkerpoel opschonen

In het kader van NL doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland organiseert Werkgroep A Rocha Enschede op zaterdag 12 maart weer een natuurwerkdag in het Aamsveen. Met medewerking van de terreinbeheerder van Landschap Overijssel gaan we ondergroei en opslag verwijderen om dichtgroeien van het perceel dat bekend staat als de schaapskamp te voorkomen. Allerlei dieren

Lees meer ...

Help vluchtelingen met een uurtje

De ZOA-collecteweek is dit jaar van 3–9 april. Een bus brengt gemiddeld zo’n vijftig euro op. Samen met de andere duizenden collectanten bereiken we daardoor een enorm bedrag, waarmee we slachtoffers van oorlog en natuurrampen kunnen helpen. Je wordt er koud van: te bedenken dat je door een ramp of oorlog alles kwijt zou raken:

Lees meer ...

Uitnodiging voor bijeenkomst Confessionele Vereniging op vrijdag 11 maart

Op vrijdag, 11 maart a.s. hopen wij weer de jaarlijkse regionale bijeenkomst van de Regionale Commissie Gelderland-Overijssel te houden. Deze keer in samenwerking met de Afdeling Noord West Veluwe. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw “Het Venster”, Elburgerweg 15, 8071 TA te Nunspeet; aanvang 14.30 uur. Vanaf 14.00 uur is er ontvangst met koffie/thee.

Lees meer ...

• Lezing ‘’Onopgeefbare verbondenheid met Israël” door ds R.Gosker.

Datum: woensdag 9 maart 2016, aanvang: 20.00 uur. Plaats: Bethelkerk, Berfloplein 18 te Hengelo. We weten het allemaal: Jezus was een oprechte Jood en je kunt het Tweede Testament niet lezen zonder het Eerste Testament. En tegelijk is de verhouding kerk(en) en het Jodendom eeuwenlang uiterst moeizaam geweest, om het nog maar zacht uit te

Lees meer ...

PCOB

Op woensdag 2 maart 2016 is er weer een activiteiten/ontmoetingsmiddag van de Protestants Christelijke Ouderen Bond, afd. Enschede. Deze middag komt dhr. Jaap Kloek ons e.e.a. vertellen over het werk van het: “DIACONAAL PLATFORM” . Doel is om u kennis te laten maken met de onderwerpen en werkwijze met betrekking tot ondersteunende en helpende initiatieven

Lees meer ...

Diaconiecollecte 27 maart 1e paasdag tbv Dorcas: El nino treft Afrika

Droogte en honger. In grote delen van Afrika voltrekt zich momenteel een grote humanitaire ramp door de gevolgen van El Niño. Maandenlang is er weinig tot geen regen gevallen. Er is een groot tekort aan water en veestapels overleven dit niet. Miljoenen mensen lijden honger. Het is één van de ergste droogtes sinds tientallen jaren.

Lees meer ...

Avondmaalscollecte vrijdag 25 maart (goede vrijdag) voor de Herberg

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg bestaat sinds 1993 en is gevestigd op een prachtig landgoed in Oosterbeek. Een huis om op verhaal te komen. Mensen vinden in dit huis beschutting tegen de stormen die hun leven teisteren en de slagregens die de grond onder hun voeten dreigen weg te spoelen. Ze krijgen weer oog voor

Lees meer ...

Diaconiecollecte 25 maart (goede vrijdag) voor: Christenen voor Israël

Stichting Christenen voor Israël wil christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods plan met deze wereld. Wij hebben een boodschap voor de kerk: de gemeente van de Here Jezus Christus is niet in de plaats van Israël gekomen. Er zijn nog verschillende belangrijke beloften voor Israël die in de nabije

Lees meer ...

Uitgangscollecte zondag 20 maart Kerk in actie : steun boerinnen in Ghana

Het lukt de boeren in Noord-Ghana, aan de rand van de Sahel, nauwelijks om genoeg voedsel te verbouwen voor hun gezinnen. De droogteperiodes duren steeds langer. De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse kerk helpt boeren bij het verbeteren van hun landbouwvaardigheden en bij de verkoop van hun producten. Als er weinig werk is op het land,

Lees meer ...

Diaconiecollecte woensdag 9 maart (biddag) voor blindeninstituut Bartimeus

Bartiméus is in 1915 in Utrecht opgericht als ‘Vereeniging tot bevordering van christelijke opvoeding en onderwijs voor blinde kinderen en jongelieden’. In 100 jaar tijd is Bartiméus uitgegroeid tot een expertise-organisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt om het leven te leven zoals zij dat willen. Bartiméus wil een bijdrage leveren aan een goed

Lees meer ...

eredienst – zondag 28 februari 2016 om 10.00 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: De beschermengel! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 25: 7, 8 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 226 Gebed van verootmoediging Genadeverkondiging Zingen: Liedboek 1973 nr. 181: 4, 5, 6 Gebed om Gods Geest Schriftlezing: Lucas 22: 39-46 (BGT)

Lees meer ...

eredienst – zondag 21 februari 2016 om 10.00 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: Hoe kom je en hoe ga je Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 25: 1, 3 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Liedboek 1973 nr. 107: 1, 2 Wet des Heren: Exodus 20: 1-17 (NBG) Zingen: Liedboek 1973 nr. 107: 3, 4

Lees meer ...

eredienst – zondag 14 februari 2016 om 10 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: Wat is liefde? Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Samen in de naam van Jezus (staande) Bemoediging en groet Zingen: Dank u voor deze nieuwe morgen (in wisselzang) Gebod van God: Lucas 6: 27-35 (BGT) Zingen: De gouden stad (Jerusalaim) Gebed Zingen: He’s got

Lees meer ...

eredienst – zondag 7 februari 2016 om 10.00 uur

Orde van Dienst Voorganger:Ds Elzenga (Enschede) Thema:Als U het zegt zal ik het doen Orgelspel Welkom en mededelingen door ouderling van dienst Stil gebed Psalm 62: 1,5 Bemoediging en groet Verootmoedigingsgebed Lied 275 Het eerste gebod: God liefhebben boven alles. Lied 837:1,4 Gebed om verlichting met de Heilige Geest Oudtestamentische lezing Jesaja 6:1-8 Lied 985:1,2,3.

Lees meer ...

werkgroep kerk en Israël

Lezing over “Onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël”. Op woensdag 9 maart aanstaande houdt ds. Gosker ’s avonds om 20.00 uur in de Bethelkerk, Berfloplein 18, Hengelo, een lezing over artikel 1, lid 7, van de Kerkorde. Het thema is “Onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël”. Ds. Gosker is mederedacteur van het tijdschrift Kerk&Israël Onderweg,

Lees meer ...

Informatie avond SGJ Pleegzorg

Heeft u ruimte in uw hart en huis? SGJ Pleegzorg is sinds 1 januari 2016 onderdeel van Timon. We zijn op zoek naar aspirant pleeggezinnen. Heeft u interesse? Kom naar de informatieavond! Datum: 11 februari 2016. Tijd: 19.45 – 22.00 uur. Locatie: Ichthuskerk , Campherbeeklaan 69, 8024 BT Zwolle. Graag vooraf aanmelden via: pleegzorgnoord@timon.nl of

Lees meer ...

plaatselijke werkgroep nederlands Bijbelgenootschap (NBG)

Deze werkgroep is een interkerkelijke werkgroep en stelt derhalve deelname van zoveel mogelijk kerkelijke gezindten op prijs. Momenteel zijn de volgende kerken vertegen-woordigd: de Protestantse Kerken in Nederland, de Christelijke Gereformeerde kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. De leden vergaderen als werkgroep zo’n 5 tot 6 keer bij één van de leden thuis, waarbij volgens

Lees meer ...

Landelijke Eva-dag

Stichting Present organiseert op 26 en 27 februari 2016 een landelijke Eva-dag. Door het hele land zetten Eva-lezeressen zich in voor hun medemens. Lijkt het jou leuk om samen met andere Eva-lezeressen een dag(deel) aan de slag te gaan bij een project van Present? Meld je dan aan via info@presentenschede.nl voor de Eva-Presentdagen! In Enschede

Lees meer ...

Een anders dan-anders vakantiebesteding: iets voor jou

Ben jij: o Christen o Tussen de 18 en 28 jaar o Iemand die het leuk vindt om verschillende activiteiten te organiseren o Niet bang om je handen uit de mouwen te steken o Iemand die het leuk vindt om te werken met mensen van verschillende leeftijden o Een echte teamplayer o Flexibel en vooral

Lees meer ...

Woensdag 10 februari 2016 pcob ontmoetingsmiddag

Op woensdag 10 februari 2016 is er weer een thema/ontmoetingsmiddag van de Prote-stants Christelijke Ouderen Bond, afd. Enschede. In het kader van voorlichting en educatie is voor deze middag als spreker uitgenodigd de welbekende pastor Marinus van den Berg. Hij heeft meerdere boeken geschreven over verlieservaring en rouwverwerking en is vooral bekend geworden als begeleider

Lees meer ...

Leven met verlies

Verlies hoort bij het leven, zeggen we wel eens. Was het maar zo gemakkelijk als soms zo achteloos wordt opgemerkt! Een verlies kan ons helemaal van ons stuk brengen, het leven is niet meer zoals het was. Een interkerkelijke werkgroep in Twente organiseert in Hengelo vijf bijeenkomsten voor mensen die hun verlieservaring willen delen met

Lees meer ...

Jeugdkamp Bethelkerk 15 april t/m 17 april

Het kamp krijgt steeds meer vorm. De jeugdleiding is hard bezig om een leuk programma in elkaar te draaien. En wat ik nu hoor….maak je borst maar nat!! Het kamp gaat, net zoals vorig jaar, € 27,50 p.p. kosten. In februari gaan de uitnodigin-gen weer de deur uit. Het is dan de bedoeling dat je

Lees meer ...

Actie Roemenie

Voor de kerstdagen van 2015 kregen we het leuke bericht dat Kadosa (de broer van Katinka) op zakenreis in Nederland was en bij ons langs zou komen. Snel gingen we op zoek naar spullen die we aan hem mee terug konden geven. We hadden enkele desk-tops met toetsenborden van iemand gekregen en gingen op zoek

Lees meer ...

Uitgangscollecte zondag 7 februari kerk in actie “geef voor gezond eten”

Vandaag collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in actie. In het bijzonder vragen we aandacht voor het landbouwwerk van Trukajaya in Indonesië. Trukajaya maakt als diaconale organisatie deel uit van de Javaanse kerk. Op Centraal Java werkt men met succes aan verbetering van de voedselsituatie op het platteland. Het voedingspa-troon van de Javanen

Lees meer ...

Permanente educatie 2016

 Permanente Educatie 2016 Elke vijf jaar (tot 01-09-2017) wordt een predikant geacht gericht te werken aan het bijhouden van zijn vaardigheden in het kader van de Permanente Educatie. Dit kalen-derjaar zal dat drie werkdagen per maand gebeuren. Het gaat om een training in provo-catief coachen, die gegeven wordt in Nijmegen. Cursisten leren om vanuit

Lees meer ...

Avondmaalsdienst – zondag 31 januari 2016 om 10.00 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: Leve zijn vrede Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 107: 1, 3, 19 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Reinier Kleijer: ‘L’Chaiem’ (melodie: Liedboek 2013 nr. 87) Gebed om Gods Geest Schriftlezing: Mattheüs 5: 1-9 (HSV) Zingen: Liedboek 2013 nr. 1010: 2,

Lees meer ...

eredienst-zondag 24 januari 2016 om 10.00 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: Kijken met je hart! Orgelspel Welkom, mededelingen en stil gebed (door ambtsdrager) (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 86: 1, 2, 4 (staande) Bemoediging en groet Alpha Sisters zingen: Ik wil leven door Uw Geest (Opw. 497) God, ik adem om van U te zingen (Opw. 734) Gebod

Lees meer ...

eredienst – zondag 17 januari 2016 om 10.00 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: De kracht van zacht! Orgelspel Welkom, mededelingen en stil gebed (door ambtsdrager) (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 63: 1, 2 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Liedboek 2013 nr. 63: 3, 4 Gebod van God: Tien belangrijke regels (BGT) Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 15 (melodie: Liedboek 2013

Lees meer ...

eredienst – zondag 10 januari 2016 om 10.00 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema:Wat is echt geluk? Orgelspel Welkom, mededelingen en stil gebed (door ambtsdrager) (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 66: 1, 2 (staande) bemoediging en groet zingen evangelische leidbundel nr. 436 Geloofsbemoediging: Jesaja 66: 1 en 2 (BGT) Zingen: Liedboek 1973 nr. 37: 4, 5 Gebed om Gods vergeving en

Lees meer ...

Eredienst – zondag 3 januari 2016 om 10.00 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: Leg mij aan uw hart! Orgelspel Welkom, mededelingen en stil gebed (door ambtsdrager) (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 100 Bemoediging en groet Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 327 (melodie: Liedboek 2013 nr. 247) Geloofsaansporing: 2 Timotheüs 3: 14-17 (BGT) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 459 Gebed om Gods

Lees meer ...

Oudejaarsdienst – donderdag 31 december 2015 om 19.30 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) Thema: Tussen hoop en vrees! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen en stil gebed (staande) Zingen: Reinier Kleijer: DV nr. 317 (melodie: Liedboek nr. 245) (staande) Bemoediging en groet Benno Kok en Anita van der Molen-Holl: Uit: Die Deutsche Messe van Friedrich Schubert (1797-1828): ‘Wohin soll ich mich wenden’

Lees meer ...

Open ochtend Werkgroep Esther

Op woensdagochtend 17 februari 2016 organiseert de Christelijke Werkgroep Esther haar jaarlijkse en gratis Open Ochtend voor alle vrouwen in Twente. Voor deze ochtend hebben we Willem de Vink uitgenodigd. Hij zal een lezing houden over het thema: Verlangen naar Volmaaktheid “Wij geloven dat de invloed van Jezus individuen, huwelijken en complete gemeenschappen gezond kan

Lees meer ...

Bijbellezen? Waarom zou je … ?!

November 2015 God vertelt in Zijn Bijbel wie Hij is. Daarom is het belangrijk dat je in de Bijbel leest, anders ga je domme dingen doen en verlies je God uit het oog. God verliest jou trouwens nooit uit het oog! Naar aanleiding van Hosea 7:11-16 vertel ik jullie daarover een spiegelverhaal. Een groepje kinderen

Lees meer ...

Eredienst – zondag 27 december 2015 om 10.00 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Bierma (Nijverdal) Orgelspel Welkom, Mededelingen, Stil gebed Lied 429: 1,3 (staande) Moment van stilte en inkeer Votum en groet Psalm 139: 1,2 Verootmoediging & schuldbelijdenis Genadeverkondiging Lezing van de wet Psalm 139: 14 Gebed om opening van het woord Schriftlezing: Psalm 68 : 8-21 Gezang: 397 : 1 ,2, 3,

Lees meer ...

Kerstgezinsdienst – vrijdag 25 december 2015 om 9.50 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant) Met muzikale medewerking van dhr. B. Kok (orgel), dhr. H. Vledder (piano) en dhr. J. Schreurs (trompet) Met vocale medewerking van Voices of Bethel o.l.v. dhr. B. Eenkhoorn Met medewerking van Zondagsschool Jesaja 40: 8b Orgelspel Liederen vóór aanvang van de dienst Liedboek 2013 nr. 487 Liedboek 2013

Lees meer ...

Eredienst – zondag 20 december 2015 om 10.00 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant) Thema: Twee voor Een! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen en stil gebed (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 130 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Liedboek 2013 nr. 439: 1, 2 Adventswoord ter bemoediging: Maleachi 4: 2 (HSV) Maar voor u die mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid

Lees meer ...

Hoe kan dat goed gaan?! Maar, beloofd is beloofd!

Oktober 2015 Ik liet jullie bij aankomst lekkere zelfgebakken brownies zien en ik beloofde jullie die mee te geven als jullie naar huis zouden gaan. Even leek het erop dat daar niets van terecht kwam toen onze hond de koekjes schijnbaar plotseling te pakken had gekregen en op had gegeten! Maar gelukkig, er bleek aan

Lees meer ...

Eredienst – zondag 13 december 2015 om 10.00 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant) Thema: Echo van de Geest! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen en stil gebed (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 80: 1, 6, 7 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Liedboek 2013 nr. 438: 1, 3, 4 Adventswoord ter bemoediging: Lucas 11: 27 en 28 (BGT) Zingen: R. Kleijer, Adventslied (melodie:

Lees meer ...

Avondmaalscollecte – 31 januari 2016 – Leprazending

Op zondag 31 januari is de Avondmaalscollecte bestemd voor de Leprazending. Leprazending is een internationale christelijke organisatie tegen lepra, met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. We willen leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Wij streven ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen. Leprazending gaat verder

Lees meer ...

Diaconiecollecte – 25 december 2015 – Kerk in Actie – Kinderen in de knel

Kerst is het feest van het licht. Jezus werd geboren en maakte Gods licht zichtbaar voor iedereen. In deze tijd delen we dit licht met elkaar. We geven het door aan kinderen in Moldavië voor wie het leven vaak donker is. Ze zijn straatarm. Veel ouders zijn vertrokken naar de grote steden om daar werk

Lees meer ...

Leven of dood? Eigen keus!

September 2015 Deze keer horen jullie een verhaal naar aanleiding van Johannes 12: 43-50. Een man ging zwemmen in een gevaarlijke zee. Op het strand stond een bordje: GEVAARLIJK WATER, VERBODEN TE ZWEMMEN. Maar de man was een ervaren zwemmer en had in de krant gelezen dat het zwemmen in dit heldere en warme water

Lees meer ...

Op wie lijk jij?

Augustus 2015 Toen God de aarde en alle planten en dieren had geschapen, was tot slot de mens aan de beurt. Hoe zou die eruit gaan zien, na zoveel moois dat al geschapen was?! Zou hij misschien lijken op de sterke leeuw, of op de sierlijke zwaan? Nee, niks daarvan! De mensen die God maakt

Lees meer ...

Wie is God? – thema seizoen 2015-2016

“Mama, wie was die meneer?” Mama stond een hele tijd te praten aan de voordeur en je hoorde haar zelfs zingen! Nou, dan wil je toch wel weten wie die meneer was! Zo is het ook met God. Wie is die God met wie wij praten en voor wie wij liedjes zingen? Dit jaar wil

Lees meer ...

Zoek Zijn tekenen in jouw leven

Juni 2015 Deze laatste clubavond voor de vakantie liepen jullie alle onderwerpen van het afgelopen seizoen nog eens langs. Letterlijk, want na een enorme berg pannenkoeken te hebben gegeten, zijn jullie in kleine groepjes met een busje naar het begin van een speurtocht gebracht. Terwijl jullie met een begeleider door de bossen en velden struinden,

Lees meer ...

Als Jezus terugkomt, hoe zal dat zijn?

Mei 2015 “Klop klop, wie is daar!”, schreeuwden jullie om het hardst bij de buitendeur van het clubgebouw. Gespannen wachtten jullie af wie er op jullie geroep naar buiten zou komen. Het was Kay, verkleed als bandiet met een heuse dolk opgeheven in zijn hand! Gillend renden jullie weg en verschansten jullie achter een muurtje

Lees meer ...

Je naaste liefhebben, hoe doe je dat?

April 2015 Als je van Jezus houdt, komt Jezus bij je wonen en hoor jij bij Jezus. Je gaat dan goed naar Hem luisteren en doen wat Hij zegt. En weet je wat Hij zegt? “Ik wil dat jullie elkaar liefhebben. Als jullie elkaar liefhebben zullen de mensen gaan zien dat jullie bij Mij horen.”

Lees meer ...

Gaven en talenten

Maart 2015 “Jullie krijgen een cadeautje maar het is niet voor jezelf … en toch ook weer wel … Ra, ra, hoe kan dat?” Met dit raadsel werden jullie deze keer uitgenodigd voor de Bethelclub. De clubavond begon met een vraag: Wat is belangrijker, je ogen of je handen? Om dat uit te proberen bouwden

Lees meer ...

De toekomst

Februari 2015 Met laarzen en oude broeken aan, verzamelden jullie je vol verwachting bij het clubgebouw. Vanavond zouden we met z’n allen een wandeling door de natuur gaan maken in het donker! Voor we vertrokken beloofde ik jullie het volgende: Ik en Kay blijven de hele wandeling bij jullie en verlaten jullie niet Wij brengen

Lees meer ...

Als je JA zegt tegen Jezus, wat gebeurt er dan met je?

Januari 2015 Daarover wilde ik jullie vertellen. Maar dat ging niet zomaar … Grote chaos troffen jullie aan in het clubhuis. Proppen papier, knijpers, houten speelblokken, alles lag over de hele vloer uitgespreid. De tafel lag op zijn kant en de stoelen lagen op hun kop. Zo konden we geen club houden! Eerst moest de

Lees meer ...

Jezus neemt het voor ons op!

December 2014 Er stond deze keer een prachtig witgedekte tafel met slagroom, banketbakkersroom, smarties, chips, gekleurde hagel, nogatine , zoute staafjes en een cake op jullie te wachten. Alles wat nodig is om een prachtige zelf-versierde cakeplak op je bordje te maken. Gekleurde limonadebekers maakten het helemaal af. Wat hadden jullie daar meteen al zin

Lees meer ...

De duivel wil er een stokje voor steken

November 2014 Nadat Adam en Eva naar de duivel hebben geluisterd en niet naar God, leven ze buiten het paradijs, in de wereld waar nu de duivel de baas is. Gelukkig heeft God beloofd dat Hij iemand zal sturen die de mensen weer naar God en het paradijs terug zal kunnen brengen. Duizenden jaren later

Lees meer ...

Voor Jezus kiezen? Wat kost dat?

Oktober 2014 Deze keer kregen jullie het voor jullie kiezen, hoor. Want de hele avond moesten jullie kiezen. Kiezen welk parcours jullie namen tijdens de estafette, maar ook kiezen wat jullie wilden hebben. En ik maakte het jullie daarbij niet makkelijk: Aan het begin van de avond gaf ik jullie ieder een heerlijke grote gouden

Lees meer ...

Hoe het allemaal begon

September 2014 Ik wil jullie dit seizoen gaan vertellen over het Koninkrijk van God. En de aftrap daarvan was het spelen van het spelletje landje-pik. Op de keper beschouwd, speelt de duivel ook landje-pik in de schepping van God. En Hij probeert zo die schepping stuk te maken. Daarom is het zo belangrijk dat jullie

Lees meer ...

Gods Koninkrijk – thema seizoen 2014-2015

Ik wil jullie dit seizoen gaan vertellen over het Koninkrijk van God.

Lees meer ...

Eredienst – zondag 6 december 2015 om 10.00 uur

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Wassenaar (Hellendoorn) Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Psalm 149: 1,2,3 Bemoediging en groet Psalm 149: 5 Gebed van verootmoediging Lied 441: 1 Gebod van God: Filippenzen 2: 5-11 Lied 441: 5,6,10 Gebed om de opening van het Woord Schriftlezing: Lucas 1: 26-38 Lied 739: 1,6 Verkondiging Lied

Lees meer ...

Eredienst – zondag 29 november 2015 om 10.00

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant) Thema: Hoever gaat jouw geloof? Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Liedboek (2013) nr. 25: 1, 10 (staande) Bemoediging en groet Frank Achterberg (piano), Danieck (gitaar) en Reina (zang) Marchand Meere: I feel like going home (The Notting Hillbillies) Woord ter aansporing: Maleachi 3: 23

Lees meer ...

Avondmaalsdienst – zondag 22 november 2015 om 10.00

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant) Thema: De eindtijd! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (staande) Zingen: Liedboek (2013) nr. 107: 1, 3, 19 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Reinier Kleijer: Lied n.a.v. de gebeurtenissen in Parijs – vrijdag 13 november 2015 (melodie: Liedboek 2013 nr. 118) Gebed om Gods Geest Schriftlezing: Daniël

Lees meer ...

Eredienst – zondag 15 november 2015 om 10.00

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant) Thema: Het DNA van het geloof! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen en stil gebed (staande) Zingen: Liedboek nr. 78: 20, 22, 24 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Liedboek voor de Kerken nr. 37: 1, 2, 3 Gebed van verootmoediging Genadeverkondiging Zingen: Liedboek voor de Kerken nr. 37: 4,

Lees meer ...

Eredienst – zondag 8 november 2015 om 10.00

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant) Thema: Hoogmoed komt voor de val! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen en stil gebed (staande) Zingen: Liedboek nr. 78: 1, 2, 3 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 448 Geloofsaansporing: Mattheüs 25: 31-33, 40, 45b (BGT) Zingen: R. Kleijer: Op het leven nr. 43 (melodie: Liedboek

Lees meer ...

Dankstond voor gewas en arbeid – woensdag 4 november 2015 om 19.30

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant) Thema: Wat is de mens? Orgelspel Woord van welkom en mededelingen Zingen (staande): Nieuwe Liedboek nr. 8: 1, 2, 3 Bemoediging en groet Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 362: 1, 2, 3, 4 (melodie: Liedboek nr. 801) Gebed om Gods Geest Schriftlezing: Psalm 8 (HSV) Anita van der

Lees meer ...

Uitgangscollecte – 3 januari 2016 – Ouderenwerk eigen wijk

Elk jaar weer worden er tijdens de zomervakantie en voor de kerstdagen een presentje bezorgd bij onze ouderen en gemeenteleden die aan huis gebonden zijn. Elke donderdagmiddag is er plaats voor ontmoeting in de grote zaal. Ook de HVD krijgt een bijdrage van de diaconie voor het bezoeken van onze ouderen. Al deze activiteiten kunnen

Lees meer ...

HerfstFair en MiddagConcert

Folder HerfstFair en MiddagConcert Poster HerfstFair en MiddagConcert   HerfstFair Op zaterdag 31 oktober vanaf 10.30 uur bent u/ben jij van harte welkom in de zalen naast de Bethelkerk. Wat is er te zien, te doen en te beluisteren op deze HerfstFair? Een spannende schaak-simultaan of sjoelwedstrijd. Gezellige kraampjes met verkoop van schilderijen, brocante en

Lees meer ...

Eredienst – zondag 1 november 2015 om 10.00

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant) Thema: (on)gevraagde raad! Orgelspel Woord van welkom, mededelingen en stil gebed (staande) Zingen: Liedboek nr. 93: 1, 2, 4 (staande) Bemoediging en groet Zingen: Liedboek nr. 145: 4, 6 Gebed van verootmoediging Genadeverkondiging Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 289: 1, 2 (melodie: Liedboek nr. 913) Gebed om Gods Geest

Lees meer ...

Eredienst – zondag 25 oktober 2015 om 10.00

Orde van Dienst Voorganger: Ds. Bierma (Nijverdal) Orgelspel Voorbereidingslied: Psalm 150 : 1 Votum en Groet Zingen: Psalm 118 : 1, 10 Verootmoediging en schuldbelijdenis Als voortzetting van ons bidden ZINGEN we Gezang 463 : 1, 2 Genadeverkondiging Lezing van de Wet uit Deuteronomium 5 : 6 – 21 Zingen: Psalm 86 : 4, 5

Lees meer ...

Eredienst – zondag 18 oktober 2015 om 10.00

Orde van Dienst Voorganger: Ds. A. Groeneveld Thema: INDIEN … niet Orgelspel Woord van welkom, mededelingen en stil gebed Zingen (staande): Liedboek nr. 119: 1 Votum en groet Zingen: Liedboek nr. 119: 21 Ter inleiding op onze verootmoediging zingen we Evangelische Liedbundel 302:1,2 Schuldbelijdenis Zingen: Evangelische Liedbundel 302:3 Woord van bemoediging Zingen: Evangelische Liedbundel 302:4

Lees meer ...

Eredienst – zondag 11 oktober 2015 om 10.00

Orde van Dienst Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur Thema: Wat krijg jij binnen? Orgelspel Woord van welkom, mededelingen en stil gebed Zingen (staande): Liedboek nr. 74: 1, 2, 3 Bemoediging en groet (staande) Zingen: Liedboek nr. 74: 4, 11, 14 Gebed van verootmoediging Genadeverkondiging Zingen: Liedboek nr. 923 Gebed om Gods Geest Schriftlezing: Daniël 1: 1-9

Lees meer ...

Diaconale gemeenteavond

Hierbij geven we alvast de datum door van de diaconale gemeenteavond. Deze zal plaatsvinden op donderdag 15 oktober a.s. De onderwerpen zijn de groene kerk en het Roemenië project. In de Bethelbode van oktober vindt u de aanvangstijd en de agenda van deze avond.

Lees meer ...

Startzondag

Op zondag 27 september 2015 gaan we samen met het nieuwe seizoen van start. We beginnen met een eredienst om 10 uur. Na de dienst hebben we een programma voor jong en oud. Er is een Bethel-markt waarop u kennis kunt maken met alle activiteiten die wij als gemeente organiseren. Tijdens deze markt kunt u

Lees meer ...

Avondmaalscollecte – 22 november 2015 – De schuilplaats Albanië

De Avondmaalscollecte op 22 november 2015 is voor kinderhuis “Vatër e Ngrohtë” (“De Schuilplaats“) in Albanië. Doel Het kinderhuis te Gjirokastër, een stad in het zuiden van Albanië waar we nu voor het vierde jaar voor collecteren, is opgericht in 1996 in Nederland (Brummen) en twee jaar later geregistreerd in Albanië, met als doel “om

Lees meer ...

Uitgangscollecte – 15 november 2015 – Kerk in Actie

Goede oogst in Bolivia Het hoogland (Altiplano) van Bolivia is de op een na grootste hoogvlakte ter wereld. De vlakte ligt op 4000 meter hoogte, Het is er kurkdroog en het waait er altijd hard. Hier leven kleine boeren in armoede. Zij kunnen nauwelijks overleven in het gure klimaat. Door de weinige regenval is het

Lees meer ...

Diaconiecollecte Dankdag – 4 november 2015 – Dorcas

Dorcas legt zich niet neer bij honger en diepe armoede in de wereld. Daarom organiseren we jaarlijks een actieweek, waarin duizenden vrijwilligers in Nederland voedsel en geld inzamelen voor de allerarmsten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika en voor mensen die getroffen zijn door rampen. Dat is de Dorcas Voedselactie.Dit jaar vindt de Dorcas Voedselactie

Lees meer ...

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op!